Archiv po měsících: Duben, 2010

Souhlasíte s revitalizací? Podepište se, prosím

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili narychlo svolané informativní schůzky k chystané revitalizaci domu. Ostatní bychom rádi touto cestou seznámili s plánem investiční akce a zároveň vás požádali o vyjádření předběžného souhlasu. Podpisová listina visí na nástěnce SVJ v přízemí. Váš podpis v této fázi nemá žádnou právní závaznost (na příštím Shromáždění můžete hlasovat  zcela opačně), je pro nás pouze vodítkem k tomu, zda koncem nadcházejícího týdne (nejpozději v pátek 30. 4.) zadáme vypracování energetického auditu domu jako prvního předpokladu realizace projektu. Ačkoliv audit je plně v kompetenci výboru, který o něm může rozhodnout i bez souhlasu Shromáždění, pokud většinově vlastníci revitalizaci nepodpoří, neměla by tato investice ve výši cca 35 tis. Kč smyslu. Proto je i tento předběžný souhlas pro nás důležitý.

Číst dále

CPI: úročení pohledávek vlastníků jen s jejich písemným souhlasem

CPI Byty, a.s., v písemném stanovisku doručeném Společenství dne 21. 4. 2010 odmítá usnesení Shromáždění vlastníků ze dne 16. 2. 2010, kterým se zavádí úročení nově vzniklých pohledávek SVJ za vlastníky úrokem z prodení ve výši 0,4 % denně z výše dlužné částky. Číst dále

POZVÁNKA NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU K PLÁNOVANÉ REVITALIZACI DOMU

středa 21. dubna 2010, 18.00 hod., sušárna v suterénu domu

Výbor Společenství si Vás dovoluje pozvat na neformální, informativní schůzku, jejímž smyslem je informovat vlastníky o zamýšlené revitalizaci domu (zateplení, výměna výtahu, rekonstrukce elektroinstalace a vstupních portálů), o předpokládané finanční náročnosti takového projektu, a orientačně zjistit podporu vlastníků pro tento plán.

Tato schůze není Shromážděním a v žádném případě jej nenahrazuje! Přesto vyzýváme všechny, kterým není lhostejné prostředí, v němž bydlí, aby na schůzku přišli. Podpora projevená tomuto záměru na informativní schůzce totiž bude pro výbor SVJ vodítkem, zda bude příští týden zadán k vypracování energetický audit, coby první krok pro následné podání projektu. (Zadání energetického auditu je vzhledem k ceně plně v kompetenci výboru SVJ, pokud však bude jasné, že většina vlastníků je proti revitalizaci, neměl by takový audit ani smysl.)

Revitalizace domu – (ne)souhlas CPI

Okolní společenství vlastníků v našem panelovém domě (SVJ 449, 451 a 452) uspořádala minulý pátek schůzku výborů SVJ kvůli plánovanému společnému postupu při revitalizaci celého domu. K zahájení těchto prací je zapotřebí souhlasu vlastníků se spoluvlastnickým podílem v úhrnu nejméně 75 %. Odečteme-li velikost spoluvlastnického podílu CPI Byty, a.s., v žádném z okolních SVJ nedosahuje podíl ostatních vlastníků potřebné tříčtvrtinové většiny.

Číst dále

Nezavírají se vchodové dveře

(AKTUALIZOVÁNO v 17:00) – Včera (v úterý) se rozbilo automatické zavírání vchodových dveří. V zavírači pravděpodobně praskla pružina. Oprava už je objednána, provedena bude ve druhé půli příštího týdne. Do té doby, prosím, Brano (zavírá samo :)) nahraďte silou svých paží.

Zásluhou p. Herzoga, který zavírání odpoledne opravil, je brano znovu funkční. Děkujeme.

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.