Archiv po dnech: 9 května, 2010

Pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek – 14.6.2010

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává Shromáždění. To se uskuteční v pondělí 14. června 2010 od 19.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. prezence a zahájení
  2. návrh na revitalizaci bytového domu za použití dotací z programů EU (Zelená úsporám, Panel,…)
  3. různé

Podklady k projednávanému programu budou přístupné na webové stránce Společenství: www.praha-9.eu a na nástěnce v přízemí domu.

Vzhledem k důležitosti projednávaného návrhu, pro jehož přijetí je zapotřebí souhlasu 75 % všech vlastníků, prosíme vlastníky, aby si vyčlenili přibližně hodinu času a na Shromáždění přišli, nebo za sebe poslali zástupce s udělenou plnou mocí.

Případné dotazy či připomínky ke Shromáždění prosím směřujte na předsedu výboru společenství, e-mail: svj@praha-9.eu.

S revitalizací domu souhlasí většina vlastníků

Koncem dubna jsme vyzvali vlastníky, aby se vyjádřili k chystané revitalizaci domu. Tento předběžný souhlas byl pro výbor SVJ vodítkem, zda zadat vypracování energetického auditu domu jako prvního předpokladu realizace projektu.

Podpisovou listinu s vyjádřením předběžného souhlasu podepsali vlastníci s 52,65 % podílem na společných částech domu, čili vlastníci s nadpoloviční většinou všech hlasů. Všem podepsaným za vyjádřený předběžný souhlas děkujeme. Zákon o vlastnictví bytů však u stavebních úprav domu vyžaduje 75 % shodu, projevenou na Shromáždění.

Z tohoto důvodu prosíme všechny vlastníky, aby se zúčastnili Shromáždění svolaného na pondělí 14. června 2010 od 19 hodin v suterénu domu (sušárna). Tentokrát Společenství váš hlas potřebuje víc než kdykoliv předtím.

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.