S revitalizací domu souhlasí většina vlastníků

Koncem dubna jsme vyzvali vlastníky, aby se vyjádřili k chystané revitalizaci domu. Tento předběžný souhlas byl pro výbor SVJ vodítkem, zda zadat vypracování energetického auditu domu jako prvního předpokladu realizace projektu.

Podpisovou listinu s vyjádřením předběžného souhlasu podepsali vlastníci s 52,65 % podílem na společných částech domu, čili vlastníci s nadpoloviční většinou všech hlasů. Všem podepsaným za vyjádřený předběžný souhlas děkujeme. Zákon o vlastnictví bytů však u stavebních úprav domu vyžaduje 75 % shodu, projevenou na Shromáždění.

Z tohoto důvodu prosíme všechny vlastníky, aby se zúčastnili Shromáždění svolaného na pondělí 14. června 2010 od 19 hodin v suterénu domu (sušárna). Tentokrát Společenství váš hlas potřebuje víc než kdykoliv předtím.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.