Souhlasíte s revitalizací? Podepište se, prosím

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili narychlo svolané informativní schůzky k chystané revitalizaci domu. Ostatní bychom rádi touto cestou seznámili s plánem investiční akce a zároveň vás požádali o vyjádření předběžného souhlasu. Podpisová listina visí na nástěnce SVJ v přízemí. Váš podpis v této fázi nemá žádnou právní závaznost (na příštím Shromáždění můžete hlasovat  zcela opačně), je pro nás pouze vodítkem k tomu, zda koncem nadcházejícího týdne (nejpozději v pátek 30. 4.) zadáme vypracování energetického auditu domu jako prvního předpokladu realizace projektu. Ačkoliv audit je plně v kompetenci výboru, který o něm může rozhodnout i bez souhlasu Shromáždění, pokud většinově vlastníci revitalizaci nepodpoří, neměla by tato investice ve výši cca 35 tis. Kč smyslu. Proto je i tento předběžný souhlas pro nás důležitý.

Proč nyní a proč tak narychlo? Důvody jsou dva: 1) chceme využít dotačních prostředků Evropské unie, z projektů Zelená úsporám a Panel. Peněz v těchto programech není neomezeně a pozvolna docházejí. 2) chceme postupovat koordinovaně s ostatními vchody v našem panelovém domě. Víc revitalizovaných SVJ najednou = větší celková úspora v ceně prací i materiálu.

Co všechno bude opraveno? Počítá se se zateplením pláště a střechy domu, s rekonstrukcí výtahu, vstupních portálů a vnitřní elektroinstalace společných prostor. V rámci zateplení bude nutné vyměnit stará netěsnící okna. U vlastníků, kteří výměnu oken už zrealizovali, bude tato investice refundována, buď formou odečtu z investičních nákladů rozpočítaných na vlastníka nebo slevou do fondu oprav.

Za kolik? Počítá se s celkovými náklady revitalizace cca 5,3 mil. Kč. Dotace EU pokryjí cca 2,6 mil. Roční úspora tepla po zateplení je kalkulována na 170.000,- Kč/vchod.

O konečném rozsahu úprav musí rozhodnout Shromáždění vlastníků. To bude svoláno na květen. Nyní je ve hře jen otázka, zda má cenu nyní nechat zadat energetický audit, aby se stihl společný postup s ostatními SVJ.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.