Archiv po dnech: 19 dubna, 2010

Revitalizace domu – (ne)souhlas CPI

Okolní společenství vlastníků v našem panelovém domě (SVJ 449, 451 a 452) uspořádala minulý pátek schůzku výborů SVJ kvůli plánovanému společnému postupu při revitalizaci celého domu. K zahájení těchto prací je zapotřebí souhlasu vlastníků se spoluvlastnickým podílem v úhrnu nejméně 75 %. Odečteme-li velikost spoluvlastnického podílu CPI Byty, a.s., v žádném z okolních SVJ nedosahuje podíl ostatních vlastníků potřebné tříčtvrtinové většiny.

Číst dále

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.