Archiv po dnech: 24 dubna, 2010

Souhlasíte s revitalizací? Podepište se, prosím

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili narychlo svolané informativní schůzky k chystané revitalizaci domu. Ostatní bychom rádi touto cestou seznámili s plánem investiční akce a zároveň vás požádali o vyjádření předběžného souhlasu. Podpisová listina visí na nástěnce SVJ v přízemí. Váš podpis v této fázi nemá žádnou právní závaznost (na příštím Shromáždění můžete hlasovat  zcela opačně), je pro nás pouze vodítkem k tomu, zda koncem nadcházejícího týdne (nejpozději v pátek 30. 4.) zadáme vypracování energetického auditu domu jako prvního předpokladu realizace projektu. Ačkoliv audit je plně v kompetenci výboru, který o něm může rozhodnout i bez souhlasu Shromáždění, pokud většinově vlastníci revitalizaci nepodpoří, neměla by tato investice ve výši cca 35 tis. Kč smyslu. Proto je i tento předběžný souhlas pro nás důležitý.

Číst dále

CPI: úročení pohledávek vlastníků jen s jejich písemným souhlasem

CPI Byty, a.s., v písemném stanovisku doručeném Společenství dne 21. 4. 2010 odmítá usnesení Shromáždění vlastníků ze dne 16. 2. 2010, kterým se zavádí úročení nově vzniklých pohledávek SVJ za vlastníky úrokem z prodení ve výši 0,4 % denně z výše dlužné částky. Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.