CPI: úročení pohledávek vlastníků jen s jejich písemným souhlasem

CPI Byty, a.s., v písemném stanovisku doručeném Společenství dne 21. 4. 2010 odmítá usnesení Shromáždění vlastníků ze dne 16. 2. 2010, kterým se zavádí úročení nově vzniklých pohledávek SVJ za vlastníky úrokem z prodení ve výši 0,4 % denně z výše dlužné částky. CPI Byty, a.s., jsou názoru, že k tomu, aby bylo možné zatížit pohledávky jiným než zákonným úrokem z prodlení, je zapotřebí souhlas každého dlužníka s tímto postupem, přičemž samotný fakt, že úročení bylo řádně schváleno na Shromáždění, nepostačuje.

Společenství pro dům čp. 450 toto stanovisko vzalo na vědomí, avšak se závěry v něm uvedenými nesouhlasí a označuje je za nesprávné. Stanovisko totiž popírá princip pluralitního rozhodování ve všech případech, kde rozhodnutí vlastníků se zákonem určenou velikostí podílu je závazné pro celé Společenství. Pokud bychom na tuto konstrukci přistoupili, že k přijetí jakéhokoliv usnesení s účinky vůči všem vlastníkům by byl zapotřebí souhlas těchto všech vlastníků, jen těžko si lze představit, že by Společenství mohlo plnit svůj účel a o čemkoliv rozhodnout.

Ke stažení:
Stanovisko CPI Byty, a.s., ze dne 6. 4. 2010
Odpověď SVJ 450 ze dne 23. 4. 2010

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.