POZVÁNKA NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU K PLÁNOVANÉ REVITALIZACI DOMU

středa 21. dubna 2010, 18.00 hod., sušárna v suterénu domu

Výbor Společenství si Vás dovoluje pozvat na neformální, informativní schůzku, jejímž smyslem je informovat vlastníky o zamýšlené revitalizaci domu (zateplení, výměna výtahu, rekonstrukce elektroinstalace a vstupních portálů), o předpokládané finanční náročnosti takového projektu, a orientačně zjistit podporu vlastníků pro tento plán.

Tato schůze není Shromážděním a v žádném případě jej nenahrazuje! Přesto vyzýváme všechny, kterým není lhostejné prostředí, v němž bydlí, aby na schůzku přišli. Podpora projevená tomuto záměru na informativní schůzce totiž bude pro výbor SVJ vodítkem, zda bude příští týden zadán k vypracování energetický audit, coby první krok pro následné podání projektu. (Zadání energetického auditu je vzhledem k ceně plně v kompetenci výboru SVJ, pokud však bude jasné, že většina vlastníků je proti revitalizaci, neměl by takový audit ani smysl.)

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.