Archiv po měsících: Březen, 2010

Nabídka internetového připojení

Firma Airwaynet.cz oslovila naše společenství s nabídkou internetového připojení pro domácnosti. Jedná se o konektivitu přijímanou bezdrátově zařízením na střeše domu (instalovaným bezplatně). Ceny se pohybují od 290 do 690 Kč pro jednotlivé domácnosti a od 1690 do 8490 Kč v případě, že by distribuci konektivity po domě obhospodařovalo samo společenství. Číst dále

Aktualizace kontaktních adres vlastníků

Při distribuci nových předpisů záloh se ukázalo, že řada vlastníků má v katastru nemovitostí zapsanou jinou adresu trvalého pobytu, než na jaké se skutečně zdržuje (a přijímá poštu). Katastr nemovitostí nemá (zatím) propojené databáze s evidencí obyvatel. Změna adresy trv. pobytu při výměně OP se do katastru automaticky nepromítne.

Protože kromě tohoto veřejného seznamu vlastníků nemáme přístup k žádné jiné databázi kontaktních adres, žádáme vlastníky, aby uvedli svou adresu trvalého pobytu vedenou katastrem nemovitostí do souladu se skutečností, a to bezplatně přes formulář ČÚZK, anebo alespoň oznámili SVJ kontaktní adresu, na které přijímají poštu (tato nemusí být shodná s adresou trvalého pobytu). Veškeré změny lze oznámit buď e-mailem na adresu svj@praha-9.eu, anebo vhozením do schránky společenství v přízemí domu.

Jednání s Avií o instalaci oddělených měřičů teplé vody k dohodě nevedlo

V současné době existuje jeden fakturační měřič spotřeby vody a tepla pro obě SVJ (450 i 451). Pokud chceme spotřebu měřit pro každé SVJ zvlášť, můžeme, ale na vlastní náklady. Dodavatel tepla, Avia, a.s., takovou úpravu svého výměníku neprovede a ani nezaplatí. To je ve zkratce výsledek čtvrteční schůzky zástupců obou SVJ s vedením divize energetiky Avia, a.s.

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.