Archiv po dnech: 14 října, 2014

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 30. října 2014

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční ve čtvrtek 30. října 2014 od 18.15 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. prezence a zahájení
  2. zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech výboru společenství
  3. schválení účetní závěrky za r. 2013 a rozhodnutí o způsobu naložení se ziskem z hospodaření
  4. změna názvu SVJ, dílčí úprava Stanov SVJ a přijetí návazných interních předpisů (domovní řád) – uvedení do souladu s novým občanským zákoníkem
  5. volba 4 členů výboru (s účinností od 27. 11. 2014)
  6. vymezení investičních priorit a plán revitalizace domu
  7. různé

Číst dále

Navrhovaná změna stanov

Nový občanský zákoník (ObčZ) uložil stávajícím SVJ povinnosti uvést své stanovy do souladu s touto normou. Výbor SVJ proto nejbližší schůzi shromáždění předloží níže uvedený  návrh změny stanov. Hlavní změnou je přejmenování SVJ, kdy ObčZ obligatorně vyžaduje v názvu sousloví Společenství vlastníků. Dále se formulačně zpřesňují ustanovení, která platila v rámci dnes již zrušeného zákona o vlastnictví bytů.

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.