Archiv po dnech: 4 září, 2014

Od září úklid domu zajišťuje nový dodavatel

SVJ včera podepsalo smlouvu na úklid společných prostor s novou úklidovou firmou. Kontakty na ní, vč. smluvně sjednaného rozsahu (v souladu s podmínkami poptávkového řízení) a termínů jednotlivých prací naleznete v přízemí na nástěnce SVJ. Úklid bude počínaje tímto týdnem probíhat každý čtvrtek.

Původní firma pana Mičiana po reklamaci dlouhodobě problematické kvality úklidu jednostranně začátkem srpna oznámila, že ukončí provádění těchto služeb ještě před vypršením výpovědní lhůty. V té době již bylo vyhlášeno poptávkové řízení, jehož termíny nebylo možné zkrátit.

Omlouváme se proto všem vlastníkům i nájemníkům, že společné prostory zůstaly po celý srpen – nikoliv vinou SVJ – neuklizené.

Současně opakovaně a důrazně vyzýváme vlastníka, který odložil vyřazený nábytek a další odpad na různá místa společných prostor ve sklepě domu, aby bezodkladně zajistil jejich odvoz. V případě, že se tak nestane do 15. září (termín přistavení velkokapacitního kontejneru v ulici je 5.9.), zajistí likvidaci tohoto materiálu SVJ a náklady v plné výši dotyčnému vlastníku přeúčtuje!

Děkujeme všem slušným obyvatelům domu, že respektují zákaz využívání společných prostor domu k účelům, ke kterému nejsou určeny.

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.