Od září úklid domu zajišťuje nový dodavatel

SVJ včera podepsalo smlouvu na úklid společných prostor s novou úklidovou firmou. Kontakty na ní, vč. smluvně sjednaného rozsahu (v souladu s podmínkami poptávkového řízení) a termínů jednotlivých prací naleznete v přízemí na nástěnce SVJ. Úklid bude počínaje tímto týdnem probíhat každý čtvrtek.

Původní firma pana Mičiana po reklamaci dlouhodobě problematické kvality úklidu jednostranně začátkem srpna oznámila, že ukončí provádění těchto služeb ještě před vypršením výpovědní lhůty. V té době již bylo vyhlášeno poptávkové řízení, jehož termíny nebylo možné zkrátit.

Omlouváme se proto všem vlastníkům i nájemníkům, že společné prostory zůstaly po celý srpen – nikoliv vinou SVJ – neuklizené.

Současně opakovaně a důrazně vyzýváme vlastníka, který odložil vyřazený nábytek a další odpad na různá místa společných prostor ve sklepě domu, aby bezodkladně zajistil jejich odvoz. V případě, že se tak nestane do 15. září (termín přistavení velkokapacitního kontejneru v ulici je 5.9.), zajistí likvidaci tohoto materiálu SVJ a náklady v plné výši dotyčnému vlastníku přeúčtuje!

Děkujeme všem slušným obyvatelům domu, že respektují zákaz využívání společných prostor domu k účelům, ke kterému nejsou určeny.

6 komentářů

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Dobrý den přeji,
prosím o zveřejnění názvu firmy, která vyhrála poptávkové řízení a zároveň sdělení ceny, za kterou tato společnost úklid zajišťuje.
Děkuji

Lituji, tato informace bude přístupna členům SVJ. V zájmu ochrany obchodního tajemství však není veřejná.

Děkuji za odpověď. Ale bývá dnes naprostým standardem, že je zveřejněn výsledek výběrového / poptávkového řízení. Takto si nemohou účastníci řízení ověřit, že jste opravdu vybrali nabídku podle nejvýhodnější ceny.
Bylo by určitě vhodné uveřejnit cenu. V opačném případě je možné se domnívat, že jste výhodné ceny vyřadili a vybrali si někoho známého za méně výhodných podmínek.

Tyto obavy zcela jistě jsme schopni našim členům na schůzi vlastníků jednotek spolehlivě vyvrátit. Popisovaný standard plné transparentnosti odpovídá situaci VŘ podle zákona o veřejných zakázkách. Toto NENÍ řízení podle ZoVZ.

Například naše společnost zaslala v řádném termínu nabídku ve výši 1.800,- Kč bez DPH.

Hezký pokus, ale žádnou nabídku, kde by figurovalo vaše jméno, nebo tato částka, neevidujeme. Můžete prosím uvést, co je „vaše společnost“?

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.