Archiv po měsících: Září, 2012

Zápis ze Shromáždění ze dne 18.9.2012

Shromáždění vlastníků jednotek dne 18.9.2012:

 • schválilo účetní závěrku za r. 2011 a souhlasilo s vypořádáním zisku z hospodaření vůči účtu „Neuhrazený zisk/ztráta minulých let“.
 • zvolilo do funkce člena výboru pí. Jaroslavu Herzogovou
 • souhlasí s instalací vodoměrů a elektronických rozdělovačů tepelných nákladů ve verzi vizuálního odečtu, tj. bez radiového modulu, dle cenové nabídky fy INMES, s.r.o.
 • zmocnilo výbor SVJ k výběru dodavatele, poptání nejlepšího řešení havarijního stavu výtahu. Konečný výběr dodavatele si vyhradilo k rozhodnutí na příští schůzi SVJ.
 • zavázalo výbor SVJ k tomu, aby v územním řízení o projektu Letňanské lentilky vyjádřil a dále zastával zamítavé stanovisko s tímto projektem

Číst dále

Výběr dodavatele vodoměrů a měření tepla

SVJ zadalo elektronickou poptávku na dodávku 56 ks vodoměrů (31 SV + 25 TUV) a 88 ks rozúčtovačů topných nákladů (typ Siemens WHE 30Z).

Na poptávku zareagovalo 8 společností; 6 z nich podalo cenovou nabídku. Rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší (při zachování stejného typu měřičů) je 60 %. Nabídky dvou firem nebylo možné do srovnání zařadit, neboť nedodržely zadání a nabídly jiné přístroje s jinými vlastnostmi.

Výsledkem poptávkového řízení je tento žebříček nabídek:

 1. INMES, s.r.o.
 2. DAWRON, s.r.o.
 3. Maddalena CZ, s.r.o.
 4. Rojičková-Pechník

nehodnoceny kvůli nesplnění podstatných parametrů zadání byly nabídky: Tespo Rac, s.r.o., a PROFI Therm, s.r.o.

Konkrétní cenová podoba nabídek bude představena na schůzi shromáždění.

Reklamace faktury za vodu je úspěšná

SVJ 450 i v letošním roce rozporovalo správnost fakturačního vodoměru na patě domu. Jak jsme již informovali, ani tentokrát (již potřetí za sebou) vodoměr při metrologickém ověření nevyhověl. Obvykle se v takovém případě postupuje tak, že vodárenská společnost stanoví náhradní spotřebu podle měření ve stejném období předchozího roku.

Vzhledem k tomu, že správnost měření i loni v létě byla zpochybněna (a o výši dobropisu stále probíhá spor před soudem), nastala ojedinělá situace, kdy Pražské vodovody a kanalizace, a.s., mohly buď čekat do léta příštího roku a doufat, že napočtvrté vodoměr při případném přezkoušení normám vyhoví, anebo vypočítat náhradní spotřebu podle tzv. směrných čísel vody. Rozhodly se pro tuto druhou možnost. Výsledkem je vystavení dobropisu na částku 53.080,- , což odpovídá odpočtu 800 m3 vody. Vratky ze strany dodavatele promítneme do ročního vyúčtování služeb za r. 2012.

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 18. září 2012

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává shromáždění. To se uskuteční v úterý 18. září 2012 od 18.30 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. schválení účetní závěrky za r. 2011 a rozhodnutí o způsobu naložení se ziskem z hospodaření
 3. návrh na zvolení paní Jaroslavy Herzogové do výboru SVJ
 4. výběr dodavatele vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
 5. řešení havarijního stavu výtahu
 6. stanovisko SVJ k záměru ÚMČ Praha 18 zřídit „psí loučku“ v těsné blízkosti bytového domu; projednání postoje SVJ k projektu Letňanské lentilky v následném územním řízení
 7. různé

Číst dále

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.