Reklamace faktury za vodu je úspěšná

SVJ 450 i v letošním roce rozporovalo správnost fakturačního vodoměru na patě domu. Jak jsme již informovali, ani tentokrát (již potřetí za sebou) vodoměr při metrologickém ověření nevyhověl. Obvykle se v takovém případě postupuje tak, že vodárenská společnost stanoví náhradní spotřebu podle měření ve stejném období předchozího roku.

Vzhledem k tomu, že správnost měření i loni v létě byla zpochybněna (a o výši dobropisu stále probíhá spor před soudem), nastala ojedinělá situace, kdy Pražské vodovody a kanalizace, a.s., mohly buď čekat do léta příštího roku a doufat, že napočtvrté vodoměr při případném přezkoušení normám vyhoví, anebo vypočítat náhradní spotřebu podle tzv. směrných čísel vody. Rozhodly se pro tuto druhou možnost. Výsledkem je vystavení dobropisu na částku 53.080,- , což odpovídá odpočtu 800 m3 vody. Vratky ze strany dodavatele promítneme do ročního vyúčtování služeb za r. 2012.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.