Patní vodoměr při přezkoušení opět nevyhověl

AKTUALIZOVÁNO (27.8.): Kvůli podezřele vysokým měsíčním náměrům vody ve druhém čtvrtletí roku nechalo SVJ opět zkontrolovat správnost měření patního vodoměru domu. Tak jako dva předchozí, ani tento při přezkoušení nevyhověl.

Pražské vodovody a kanalizace tentokrát neposkytly Protokol o výsledku měření, omezily se pouze na konstatování, že vodoměr nevyhověl. Tento protokol z akreditované metrologické zkušebny si nicméně vyžádáme, aby bylo zřejmé, v jaké míře bylo měření nepřesné. (Při zkoušce minulého vodoměru loni v létě činila odchylka v náš neprospěch cca 44 %).

Aktualizace: Z dodatečně zaslaného protokolu o přezkoušení vyplývá, že patní vodoměr měřil s chybou cca 18 % v náš neprospěch. Spotřeba vody za období 4.2.2012 až 13.7.2012 bude určena náhradním způsobem dle směrných čísel vody (vyhl. 428/2011 Sb.); vychází se přitom z počtu nahlášených osob v jednotlivých bytech.

Dořešena není ani výše vratky, kterou Pražské vodovody a kanalizace budou muset z faktur odečíst v důsledku nesprávnosti měření za loňský rok. Soud v projednávání této věci pokračuje v listopadu.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.