Archiv po dnech: 31 prosince, 2009

Nové pojištění domu

Náš dům je od 1.1.2010 nově pojištěn u Pojišťovny Kooperativa na hodnotu 70 mil. Kč. Kryta jsou živelná pojistná rizika (např. požár, úder blesku, vichřice, krupobití, tíha sněhu, únik vody ad.), pojistka se vztahuje i na poškození/odcizení příslušenství stavby (zvonky, schránky, hasicí hydranty, ad.), a dále je pojištěna odpovědnost Společenství za škodu vůči třetím osobám. (Kompletní pojistné podmínky ke stažení v PDF – 103 kB). Roční cena pojistného činí 21.879,- Kč.

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.