Výtah začne v nejvyšším patře zastavovat až v březnu

SVJ tento týden převzalo do užívání nový výtah, a to po všech technických zkouškách s potvrzením o způsobilosti k provozu. Oproti původním předpokladům výtah zatím zastavuje v nejvyšším patře o půl poschodí níž, než by měl: v mezaninu namísto na úrovni nejvyššího podlaží.

Vzhledem k této skutečnosti, že se dodavatel Euro Výtahy, s.r.o., vzešlý z poptávkového řízení, odchýlil od parametrů tohoto poptávkového řízení v části určující lokalizaci nástupišť, přistoupilo SVJ po společném jednání se zástupci dodavatele ke smírnému řešení nastalé situace a uzavřelo s dodavatelem díla formou smluvního dodatku dohodu, že výtah bude v původně sjednaném termínu předán s výhradou nedodělku. Tento nedodělek spočívající v absenci nástupiště výtahu v nejvyšším nadzemním podlaží bude odstraněn na náklady zhotovitele v termínu od 24.2.2014 do 5.3.2014, přičemž odstávka výtahu za tímto účelem nepřesáhne 10 kalendářních dní.

Příloha:

2 komentáře

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Kromě absence výstupu v 9.patře, také absence zábradlí na schodišti. Z důvodu
bezpečnosti, více než 3 schody, povinnost nainstalovat zábradlí. Proč není a do
doby další odstávky t.j. tedy únor 2014 je tedy jeho instalace nutná.
Malovat zřejmě firma plánuje až po dokončení posledního patra, ale nevidím důvod proč od 8.podlaží do suterénu nevymalovat a zábradlí neudělat.
Dále mám dojem, že by mohla začít pracovat i úklidová firma, která od 23.10 13
úklid domu neprovedla. Je nutné pořádně vytřít dům i výtah.

Nové zábradlí je ve výrobě. K opláštění výtahové šachty bude upevněno nejen po celé délce schodiště, ale i v mezipatrech.
Výmalba tělesa opláštění šachty je součástí smlouvy o díla. Stejně jako zábradlí bude provedena v termínu pro odevzdání díla.
Pokud jde o úklid, jako členka výboru SVJ máte, paní Herzogová, právo samostatně jednat s úklidovou firmou a uplatnit u ní případné výhrady či reklamace. Poznatek, že by úklid nebyl od 23.10.13 proveden, já nemám.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.