Zápis ze Shromáždění ze dne 12. září 2019

Shromáždění vlastníků jednotek dne 12. září 2019:

  • vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství,
  • schválilo účetní závěrku za r. 2018,
  • zvolilo p. Tomáše Bíma, Mgr. Zbyňka Waltera, Mgr. Martina Drtinu a Janu Somorovou členy výboru SVJ,
  • souhlasilo s výměnou rozvodů vody a s prodloužením rozvodu TUV do nástaveb s tím, že přípojky těch bytů, které nemají zájem v tuto chvíli o dodávku TUV, budou zaslepeny a zaplombovány,
  • souhlasilo s výměnou elektronických indikátorů topných nákladů (EITN) za měřiče s dálkovým odečtem a pověřilo výbor jednáním s SVJ 451, aby byla zajištěna kompatibilita měření.

Shromáždění se zúčastnilo celkem 17 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 69,6004 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém Zápisu ze shromáždění.

K zápisu jsou přiloženy:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.