Odstranění následků požáru bytu

Nedělní požár v bytě č. 11 ve 4. patře poškodil i majetek ve správě SVJ, zejména fasádu domu a vnitřní společné prostory. SVJ je proti této živelní události pojištěno a bezodkladně ohlásilo pojistnou událost. Níže v bodech uvádíme všechny podstatné informace, které s tímto incidentem souvisejí:

  • přesná příčina vzniku požáru je v šetření, hasiči mají lhůtu pro vypracování zprávy v délce 60 dnů,
  • dům je pojištěn na novou cenu, pojistka pokrývá jak riziko požáru, tak škod v souvislosti s jeho následnou likvidací,
  • pojišťovna již začala s šetřením pojistné události, ve čtvrtek ráno bude rozsah škod na majetku SVJ zmapován technikem pojišťovny,
  • v tuto chvíli se nám již ozývají jednotlivé sanační firmy se svými nabídkami na odstranění škod na interiéru i exteriéru; jde o čtvrté patro, proto nebude zapotřebí budovat lešení a omytí a výmalba venkovní fasády bude provedena ze zdvižné plošiny. Zakouřené prostory interiéru bude nutné vyčistit a znovu vymalovat,
  • bezpečnostní požární systémy v domě zafungovaly, jak mají, po automatickém spuštění poplachu detektorem kouře se aktivovalo nouzové požární odvětrávání; systém loni na podzim prošel řádnou revizí a pečlivost a obezřetnost výboru SVJ se v tomto případě evidentně vyplatila,
  • krátce poté, co pojišťovna odsouhlasí jednu z cenových nabídek sanačních firem, bude možné přistoupit k likvidaci následků škody. O harmonogramu těchto prací budeme včas informovat.

V souvislosti s touto událostí znovu připomínáme, že ve všech společných prostorách budovy a na pozemku (vč. balkonů! a prostoru před oběma vchody) je přísně zakázáno kouření. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvlášť hrubé porušení domovního řádu (bod 3.9).

4 komentáře

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Výbore,
nevím přesně, jaká činnost s požárem souvisí, ale taky se ukázaly nedostatky a zajímalo by mně, jak obezřetně a pečlivě je bude výbor odstraňovat:
např. nemožnost vstupu do vchodu pro záchranné složky, neboť chybí otvírání dveří z bytu (rekonstrukce portálu se stále oddaluje z neznámých důvodů), dále dle informací od hasících spolubydlícíh chybějící hadice u hydrantů na patře.
Rád bych věděl, co všechno bude zahrnovat oprava společných prostor? Protože si to budete rozhodovat sami, touto cestou Vám sděluji přání, co by se mělo udělat, generální úklid ve všech patrech a vymalování – dobrý důvod po požáru. Z dlouhodobého hlediska i rekonstrukce rozvodu elektřiny ve společných prostorách – přechod do mědi a odběr pro potřebu bytové jednotky z 21. století.
Není mi jedno, kde bydlím a dlouhodobě nevidím ze strany výboru činnost, která by vedla ke zlepšení podmínek bydlení v tomto domě. Výbor nedoržuje ani vlastní stanovy a neplní to, co se odsouhlasí na Shromáždění. Pouze vidím všude kolem sebe, že jde lépe bydlet. Dle mého názoru nejhnusnější vchod v širokém okolí a ve kterém se byt. jednotka těžko prodává.
Dále bych rád věděl, jak výbor bude postihovat hrubé porušení domovního řádu? Na nucené vystěhování z důvodu porušení domovního řádu asi nemáte páky a soud by Vám asi nedal požehnání.
Mimo jiné už před týdnem jsem upozorňoval na nesvítící světlo na patře, ale pravděpodobně to nikoho nezajím. Je to problém vyměnit žárovku?
S pozdravem
Gřes

Pane Gřesi,
váš komentář vyznívá tak, jako by výbor skoro za požár v bytě ve 4. patře mohl.

Ale s dovolením začnu od konce. Máte-li představu, že pokud nám v pátek odpoledne e-mailem nahlásíte prasklou žárovku v mezipatře, že tam okamžitě někdo naběhne ji vyměnit, a to tím spíše, když půlku víkendu věnujeme nezbytným záležitostem kolem požáru, je tato představa mírně řečeno iluzorní. S dovolením jsme se věnovali úkolům s krapet vyšší prioritou. Děkujeme za pochopení.
Voláte-li po přísnějších restrikcích a vymáhání povinností vlastníků/nájemníků, dovolte mi připomenout, že krátce po nastěhování jste při rekonstrukci bytu porušil snad všechna myslitelná pravidla. A že pokud voláte po využití „všech pák“ a soudním řešení, stačilo říct dříve, mohli jsme na vašem případu názorně předvést, jak sepsat návrh, aby mu „soud dal požehnání“, a dnes už byste třeba mohl bydlet jinde než v nejhnusnějším vchodě v širokém okolí, jak píšete. Nelíbí-li se vám zde, zkuste vzít své štěstí do svých rukou, vždyť máte na výběr celou škálu řešení. Můžete například iniciovat hlasování o vašem zvolení do výboru a sám si na vlastní kůži zakusit, co správa o dům obnáší. Anebo se odstěhovat.
Důvody, proč nebyla provedena rekonstrukce portálů, jsou možná pro vás důvody neznámými, ale to jen proto, že jste zřejmě přehlédl sdělení, které výbor publikoval i zde na webu: https://www.praha-9.eu/2015/05/poptavkove-rizeni-rekonstrukce-vstupnich-portalu-a-prosklenych-spolecnych-casti-domu/ Zopakuji proto i pro vás, že žádná z došlých nabídek nesplnila požadavky, které si shromáždění vymínilo.
Oprava společných prostor po požáru bude hrazena z pojistky v rozsahu potřebném pro uvedení poškozených prostor do původního stavu. Počítá se se sanací venkovních i vnitřních stěn a jejich výmalbou (ostatně to je v textu výše i výslovně uvedeno).
Požár nijak nesouvisel s elektroinstalací ani závadou na elektrickém rozvodu. Stávající rozvody odpovídají platným normám a jejich provedení není překážkou pro udělení revize. Za tohoto stavu není důvod pro to, aby celý dům přecházel na páteřní rozvody v mědi, a to tím spíše, že celá řada domácností má tyto rozvody stále původní.
Rovněž tak chybějící automatické otevírání dveří z jižní strany (od silnice) není nic, co by bylo porušením technické normy či předpisu. Záchranné složky si v případě nouze umějí s touto situací poradit, což se potvrdilo i v neděli.
Pokud jde o vykradené hydranty, je to pravidelně se opakující problém: výbor provede revizi požárních hydrantů, doplní veškeré příslušenství a do měsíce či dvou je veškeré vybavení pryč. Pokud hydranty opatříme zámkem, v příštím vašem komentáři si přečtu nářky, jak je toto vybavení nepřístupné. Máte-li nápad, jak opakujícím se krádežím zamezit (a ano, nabízí se např. řešení kamerovým systémem, kterým by ale musely být společné prostory osazeny opravdu zhusta), pak si jej prosím nenechte pro sebe a podělte se s ostatními.
Zdraví
Martin Drtina

Pane Drtino,
prosím neraďte mi, co mám nebo co jsme měl udělat. Taky bych Vám mohl poradit ať si jdete svůj osobní boj z establishmentem řešit někam jinam a jako předseda SVJ věnujete čas chátrajícímu domu.
I vy jste sliboval, co vše dokážete s domem, jakmile CPI přestane mít vliv na rozhodnutí shromáždění.
Bohužel Vaše odpověd je nekonkretní, a proto znovu zasílám otázky. Budu rád za přímé a časově jasné odpovědi:

– jaké požadavky poptávky firmy nesplnily a kdy vypíšete nové VŘ? Oznámení o zrušení VŘ jsem si přečetl, ale důvody nikde sděleny nebyly.
– kdy nenavrhnete koupi kamerového systému shromáždění? A i když někdo hadice ukradne, stejně máte povinnost koupit znovu.
– kdy bude vyměněná žárovka? Netvrďte mi, že nikdo z výboru za 5 kalendářních dnů nemá 5 min času na výměnu žárovky a veškerý čas věnuje řešení škod po požáru.
– kdy bude nainstalovaná fotobuňka za vstupními dveřmi od parkoviště?
– budou se uklízet balkony po požáru, jako součást společných prostor?

Rekonstrukce rozvodu elektriky nesouvisí s platnými normami ani s tím, že někdo neprovedl rekostrukci, je to pouze o vůli výboru. Nevidím důvod čekat, až se změní normy nebo nastane požár.
Pořád jste mi nevysvětlil, jak budete postihovat hrubé porušování domovního řádu, viz. zákaz kouření.
Pokud berete jiný pohled na vedení domu jako ´´nářek´´, moje účast na výboru, by byla ztráta mého času.

S pozdravem
Gřes

Pane Gřesi,
obávám se, že si pletete členy výboru s údržbářem. Jsou ve stejném domě vchody, kde soupis nefunkčních žárovek na schodištích a jejich výměnu běžně provádějí pouze čtyřikrát do roka. U nás je náprava zajištěna mnohem dříve, zpravidla do týdne. Nahlášená závada je zadána k řešení.

K Vašim otázkám:
1) došlá jediná nabídka na rekonstrukci portálů (stavební práce) neumožňovala dostatečně reprezentativní cenové srovnání, v části týkající se slaboproudé instalace komunikačního systému a zvonkového tabla přišly celkem dvě nabídky, avšak jedna se odchýlila od zadání ve specifikaci technologie pro systém autentizace bezkontaktním čipem. Ani zde tedy nebylo možné provést srovnání ceny v daném místě a čase obvyklé.
2) otázka instalace kamerového systému bude předmětem příští schůze shromáždění,
3) žárovka v 5. p. bude svítit nejpozději v neděli, i kdybych vám ji tam měl snad přijít sám namontovat…,
4) úprava elektroinstalace pro světlo v přízemí (jižní vchod) s přepojením na schodišťový časový spínač je poptávána, předpokládám realizaci na přelomu dubna a května,
5) balkony jsou součástí bytové jednotky (viz prohlášení vlastníka), nejsou společnou prostorou (ve smyslu vlastnického práva, nikoliv ve smyslu zákonné úpravy zákazu imisí-ad zmiňované kouření), takže případné škody po požáru je třeba řešit s CPI a její pojišťovnou. Za CPI Byty je v této záležitosti zmocněna jednat paní Zeithamlová z firmy Extenso (tel. 603 173 639). Obraťte se prosím se svým nárokem tam.
6) z hlediska postihů porušení domovního řádu je SVJ připraveno využít všech zákonných prostředků soukromého i veřejného práva. Konkrétní postup je vždy individuální, závisí i na míře zdokumentování závadového jednání ve vztahu ke ztotožněnému pachateli. Předpokládáme, že záznamy z kamer tuto pozici SVJ s důkazní povinností ulehčí.

Martin Drtina

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.