Usnesení výboru: vymalování společných prostor

Výbor SVJ v souladu s článkem IX odst. 5 věta druhá ve spojení s odst. 9 písm. b) Stanov rozhodl o provedení vymalování společných prostor domu v rozsahu od suterénu po nejvyšší patro s tím, že náklady překračující rozsah likvidace škody po požáru (kryté pojistkou) ponese SVJ.

Vzhledem k tomu, že pojišťovna předběžně souhlasila s provedením výmalby kouřem zasažených částí (4. až 10. nadzemní podlaží) na vrub likvidace pojistné události, vyhodnotil výbor jako účelné nechat vymalovat v rámci těchto prací i nižší patra.

O návrhu bylo hlasováno prostřednictvím e-mailové konference; návrh byl rozeslán  všem členům výboru, a to dne 15.4.2016 s termínem odpovědí do 18.4.2016 14.00 hod. Vzhledem k tomu, že se všichni členové výboru vyjádřili již v sobotu, bylo možné ukončit hlasování per rollam dříve.

Výbor v této věci rozhodl jednomyslně, když předložený návrh všichni členové výboru podpořili.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.