Archiv po dnech: Říjen 28th, 2015

Revize plynových zařízení

V pondělí 7. prosince od 16.00 hodin bude v domě probíhat celková revize plynového zařízení. Za tímto účelem je nutné zpřístupnit bytové jednotky s plynovou přípojkou (všechny vyjma nástaveb) a v nich zajistit přístup k plynoměrům, vedení a plynovým spotřebičům.

Revizní technik RNDr. Jan Komín se před vstupem do bytu na požádání prokáže průkazem totožnosti. Kontrola probíhá od horních pater směrem dolů.

Náhradní termín stanoven nebude. Kontakt: hkomin@seznam.cz.

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.