Archiv po měsících: Květen, 2015

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ: rekonstrukce vstupních portálů a prosklených společných částí domu

Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, se sídlem Praha 9, Místecká 450, IČ: 272 13 498,

vyhlašuje poptávkové řízení

na dodavatele rekonstrukce vstupních portálů s elektronickým zámkem na RFID čip, s off-line evidencí průchodů, vč. instalace schránek do prostoru vstupních dveří a zvonkového tabla, a dále s předpokládaným využitím dotačního programu Nová zelená úsporám výměnu prosklených společných částí severní strany domu (8 pater mimo nástaveb).

Specifikace požadavků:

 1. Rekonstrukce vstupních portálů
  • jedná se o dva vstupy do panelového bytového domu z uliční úrovně (bez zvýšeného nástupu)
  • dodávka zahrnuje vybourání, odvoz a likvidaci původního vstupního portálu, instalaci a montáž nových dveří, instalaci 31 poštovních schránek zabudovaných do konstrukce vstupu, instalaci a nastavení zvonkového tabla z obou stran domu a systému domovního telefonu
  • dodávku, instalaci a montáž systému elektronického odemykání dveří na RFID čip pracující na frekvenci 13.56 MHz, kompatibilní s MIFARE; zadavatel bude následně správu čipů a oprávnění administrovat sám; systém musí umožňovat záznam průchodů alespoň s uložením času a identifikátoru čipu, alespoň v rozsahu 200 posledních průchodů – tyto údaje budou přenositelné přes kartu (čip) administrátora a takto off-line prohledávatelné.
  • čipový systém bude rozlišovat přístup ve dvou režimech: (i) časově a počtem vstupů neomezený, (ii) časově a/nebo počtem vstupů limitovaný – limitace bude vycházet z údajů nahraných v čipu
 2. Výměna prosklených částí společných prostor ze severní strany domu

  • předpokládá se využití DP Nová zelená úsporám; administraci čerpání dotace obstarává dodavatel
  • lze částečně vyjít z projektové dokumentace vypracované pro zadavatele v roce 2010 (původní projekt počítal s komplexní revitalizací domu vč. zateplení pláště)
  • dodávka zahrnuje vybourání, odvoz a likvidaci původních oken, instalaci a montáž nových od 1. NP do 8. NP (bez nástaveb)
  • původní okna budou nahrazena plastovými s tepelnými vlastnostmi, které vyhoví požadavkům pro čerpání dotace

Součástí poptávky není zateplení pláště domu!

Kritériem hodnocení nabídek je cena a míra splnění požadavků poptávajícího. Lze podat nabídku na obě či jen jednu součást poptávky; tuto však je nutné realizovat vcelku (tj. např. rekonstrukce vstupních portálů vč. elektronického zámku dveří a systému domovního telefonu).

Prohlídka na místě je možná i bez účasti zástupce poptávajícího. Všechny části domu dotčené tímto poptávkovým řízením jsou přístupné či viditelné z uliční úrovně. Po dohodě přes níže uvedený e-mail je případně možné v podvečerních hodinách pro zájemce zpřístupnit i vnitřní části.

Lhůta pro příjem nabídek: pátek 12. června 2015 ve 12:00 hod.

Předpokládaný termín realizace: srpen – září 2015

Nabídky lze zaslat e-mailem: rekonstrukce@praha-9.eu nebo písemně na adresu: Společenství pro dům čp. 450, Místecká 450, 199 00  Praha 9 – Letňany. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel.

Poptávající si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoliv zrušit.

Roznášíme vyúčtování za rok 2014

Ve středu 6. května 2015 od 19 hodin budeme roznášet vyúčtování záloh na správu domu a pozemku a služby související s bydlením za rok 2014.

Každému z vlastníků se napřed pokusíme předat vyúčtování osobně proti podpisu. Po neúspěšném pokusu budeme vyúčtování rozesílat doporučenou poštou.

V případě, že máte na zálohách přeplatek, je k vyúčtování připevněna žádost o vrácení tohoto přeplatku. Na výběr je buď poukázání přeplatku zpět na ten účet, z něhož byla zaslána poslední platba zálohy, na jiný účet nebo započtení přeplatku vůči budoucím platbám.

Připomínáme, že pokud tuto dispozici, jak s přeplatkem naložit, písemně nedostaneme, nezbude než tento přeplatek dál evidovat a v dalším roce jej započíst do nadcházejícího vyúčtování.

Do 21 dnů ode dne doručení je možné proti vyúčtování podat reklamaci, adresovanou výboru SVJ. Splatnost vyúčtování vyplývá z vyhl. 372/2001 Sb.; případné nedoplatky jsou splatné k 31.7.2015. V případě uznaných reklamací se lhůta splatnosti prodlužuje o měsíc, tj. do 31.8.2015.

Vykázané přeplatky odpovídají stavu k 31.3.2015. Všechny následně vzniklé přeplatky budou vypořádány až v rámci vyúčtování za rok 2015.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.