Archiv po dnech: 30 října, 2015

Některé opravy v bytech si nájemníci hradí sami

Vláda ČR s účinností od 1. 1. 2016 přijala nařízení, které vymezuje pojmy běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Materiál byl schválen na zasedání vlády dne 26. 10. 2015. A vyšel pod č. 308/2015 Sb.

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.