Revize plynových zařízení

V pondělí 7. prosince od 16.00 hodin bude v domě probíhat celková revize plynového zařízení. Za tímto účelem je nutné zpřístupnit bytové jednotky s plynovou přípojkou (všechny vyjma nástaveb) a v nich zajistit přístup k plynoměrům, vedení a plynovým spotřebičům.

Revizní technik RNDr. Jan Komín se před vstupem do bytu na požádání prokáže průkazem totožnosti. Kontrola probíhá od horních pater směrem dolů.

Náhradní termín stanoven nebude. Kontakt: hkomin@seznam.cz.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.