Archiv po měsících: Říjen, 2013

Falešné podpisy žalobu proti Letňanským lentilkám nezastaví, rozhodl Nejvyšší správní soud

Projednávání žaloby SVJ proti kontroverznímu projektu „Letňanské lentilky“ může pokračovat. Nejvyšší správní soud (NSS) zvrátil původní rozhodnutí o zastavení řízení. K němu došlo v důsledku zfalšování podpisů statutárních zástupců SVJ na plné moci advokátovi. Tímto kriminálním činem se dvojice pachatelů pokusila odstranit překážku k přiznání finanční dotace na tento projekt právě v době, kdy o ní rozhodovala Rada hl. m. Prahy. Dotace byla podle veřejně dostupných zdrojů skutečně přiznána, ačkoliv příslušný odbor magistrátu byl včas informován o nastalé situaci i o tom, že řízení není skončeno.

Číst dále

Měsíční odstávka výtahu

harmonogramZ důvodu výměny výtahu a rekonstrukce šachty bude výtah v domě v době od 22. října do 18. listopadu 2013 odstaven mimo provoz.

Stavební práce budou probíhat dle přiloženého harmonogramu až do 22.11.2013, kdy má být dílo předáno. Staveniště je zpřístupněné v pracovních dnech od 06.00 do 20.00 hod., v ostatních dnech od 08.00 do 18.00 hod.; v době od 12.00 do 14.00 hod. jsou veškeré hlučné práce zakázány.

AKTUALIZACE (17.10. 13:36): Dle upřesňujících informací zhotovitele bude výtah mimo provoz až od středy 23. nebo čtvrtka 24.10. Předtím bude na stavbu dopravován materiál a zařízení.

Číst dále

SVJ uspělo se žalobou proti RONICA, s.r.o.

SVJ 450 slaví úspěch v dalším vyhraném sporu vzešlém z účelových a nevýhodných závazků sjednaných dřívějším pověřeným vlastníkem JUDr. Jacháčkovou (BPT Prague). Okresní soud v Teplicích dal za pravdu argumentům SVJ v řízení proti firmě RONICA, s.r.o., která měla do minulého roku na starosti údržbu bytových vodoměrů. Rozsudkem nám přiznal náhradu za nekvalitně provedené odečty bytových vodoměrů v letech 2009 a 2010 v plné výši, tj. 19.131,60 Kč s příslušenstvím a náhradu nákladů řízení.

Současně se tímto rozhodnutím otevřela cesta SVJ uplatňovat po firmě RONICA, s.r.o., také smluvní pokutu a náhradu škody představující náklady na zhotovení opravného rozúčtování teplé vody.

Rozsudek zatím není pravomocný.

Příloha:

Výměna výtahu se o měsíc prodlouží

Vítěz výběrového řízení na dodávku nového výtahu, firma EURO VÝTAHY, s.r.o., požádala o odklad termínu dokončení dodávky výtahu o 1 měsíc. Žádost odůvodnila administrativní náročností vyřizování stavebního ohlášení. Konečný termín dokončení stavby by se tím posunul z 24.10. na 24.11.2013.

Výbor SVJ po zvážení všech okolností per rollam jednomyslně rozhodl, že:

  • připouští posun termínu pro dokončení díla na termín 24.11.2013,
  • přičemž v období od 24.10 do 24.11.2013 nebudou aplikovány smluvní pokuty dle čl. VII smlouvy o dílo, ale
  • z důvodu zpoždění při zajištění úkonů stavebního řízení se snižuje cena za zajištění stavebního ohlášení, a to o 30 %;
  • současně v posunutém termínu realizace díla budou utlumeny všechny hlučné práce v době od 12.00 do 14.00 hod.

Číst dále

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.