Zfalšované podpisy zastavily žalobu proti Letňanským lentilkám

Na konci května, v době, kdy na pražském magistrátu vrcholilo rozhodování o přidělení dotací desítek milionů korun kontroverznímu projektu Letňanské lentilky, zfalšoval zatím neznámý pachatel či pachatelé podpisy statutárních zástupců našeho SVJ a razítko na plných mocích, udělených advokátovi se sídlem na Praze 1 ke zpětvzetí správní žaloby ve věci územního rozhodnutí o projektu.

Advokát, aniž by si ověřil totožnost zmocnitelů, zastupování přijal a jménem SVJ poslal soudu zpětvzetí žaloby s návrhem na zastavení řízení; správnímu soudu tak nezbylo, než návrhu vyhovět.

SVJ okamžitě po zjištění této skutečnosti podalo trestní oznámení na neznámého pachatele pro poškození cizích práv, eventuálně podvod, a podniklo kroky nezbytné k tomu, aby řízení o správní žalobě mohlo pokračovat: podali jsme kasační stížnost do usnesení o jeho zastavení, neboť toto rozhodnutí vychází z padělaných podkladů.

Není náhodou, že v tentýž den, kdy soud doručil magistrátu rozhodnutí o zastavení řízení, Rada hl. m. Prahy schválila dotaci na tento projekt. Není také náhodou, že kriminální čin s trestní sazbou až 10 let spáchal s pravděpodobností hraničící s jistotou někdo, kdo měl přístup do spisu na magistrátu, kdo si z něj mohl pořídit kopii jistého dokumentu a touto kopií se posléze při jednání s advokátem prokazoval. A rovněž není náhodou, že pár dní poté, co věc začalo šetřit městské státní zastupitelství, se SVJ přihlásil starosta městské části Ondřej Lněnička a radní Jan Mikulecký, s úmyslem vystoupit na půdě shromáždění SVJ a „politicky debatovat“ o tomto projektu.

Výbor SVJ jednomyslně odhlasoval, že takovou politickou agitaci činovníků místní radnice na shromáždění nepřipustí.

Přílohy:

11 komentářů

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Otevřený dopis všem spolubylícím a spoluobčanům.
Dobrý den,
ne všichní členové SVJ, souhlasí s postojem výboru ve věci Letňanských lentilek (93,77% přítomných) a o postupu výboru jsem nebyl informován.
Vše je politika a i na shromáždění SVJ málo lidí /myšleno výbor/ rozhoduje o tiché většině, né vždy se souhlasem všech členů SVJ. Přehlasovaná malá opozice je všude a volby jsou pravidelně.
Jakákoliv diskuze s výborem, respektivě s p. Drtinou bylá vždy márná a domluva nemožná. Praktiky jsou stejné jako na radnici, spřáteléný výbor, bez diskuze s navrhovatelem, odsouhlasí stanovisko p. Drtiny.
Zástávám názor, že jakákoliv snaha o rekonstrukci, revitalizaci v nejbižším možném období je správná, pochybuji, že výbor má jiné řešení, jak komplexně revitalizovat nejbližší okolí bytového domu, potažmo celé sídliště.
Přeji hodně zdaru
Jan Gřes
spoluvlasník

Shromáždění, kde by byla všechna rozhodnutí přijímána jednomyslně, by byla už z podstaty podezřelá. V parlamentu máte také extrémistické politické síly zastávající za každou cenu opačný názor.
Přestože u zmíněného rozhodnutí není shoda 100%ní, vůle 93,77 % přítomných je dostatečně reprezentativní na to označit přehlasovanou opozici, tedy vás a spoluvlastnici vašeho bytu, za vysoce minoritní.

Program shromáždění je schvalován při zahájení, proto je stále čas ho doplnit či změnit.

Nejde o politickou debatu. Účelem není obhajovat projekt, který má téměř 100% podporu u obyvatel sídliště – jste jediné SVJ z 77, které má v tuto chvíli nesouhlasné komentáře k projektu a to ještě nic konkrétního. Navíc je diskutabilní, zda 93,77% z přítomných 52,4% obyvatel je skutečnou většinou SVJ: 93,77% z 52,4 = 49,13%. Je skutečně negativní názor na Letňanské lentilky ve vchodě 450 většinový?

Rádi bychom prodiskutovali další vývoj této kauzy, která může skončit žalobou o nahrazení finanční ztráty 27 mil Kč. Věřím, že diskuse nebude delší jak 15 min.

Vyhodnocování dotačních žádostí skončilo několik týdnů před údajným stažením žaloby. Lentilky jako 3. nejlepší projekt dotaci dostaly a tedy žádná žaloba projekt neohrozila. Dne 11/6 formalizovala udělení dotace Rada hlavního města, ale konečný výsledek byl znám již několik týdnů předem. Ono i jednání Rady je připravováno dny až týdny dopředu.

Je tedy otázkou, do jaké míry jsou Vaše, pane Drtino, poslední úkony účelové a zda není údajné falšování jakýchsi podpisů spíše projevem dalšího zoufalého pokusu shodit tento přínosný projekt, když už dotace dávno před několika týdny dostal. Kdo by mohl mít zájem na tom, aby do Letňan z evropských fondů nepřišly desítky milionů korun? Třeba si někdo z Vašeho SVJ uvědomil, že když Lentilky dotaci dostaly, může mu potenciálně hrozit žaloba na nahrazení ztráty 27 mil. A kdo má v této věci z Vašeho vchodu nejvíce informací a přístup ke všem dokumentům? Podal jste skutečně trestní oznámení, aby se vše řádně vyšetřilo?

Jakékoli Vaše další odpovědi v této diskusi ponechávám předem bez komentáře. Pouze apeluji na obyvatele domu Místecká 450, aby zvážili naši účast na shromáždění 25/6/2013 a získali tak informace i z druhé strany.

…a malá poznámka ke „spřízněným“ SVJ, o kterých píšete. Ano, existují taková. Podle Vaší definice to jsou například:
Ivančická 580, 581, 582
Kuželova 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
Místecká 587, 588, 589

…a řada dalších, se kterými jsem několikrát jednal o změnách v projektu. Doporučuji přečíst tento článek obsahující jasná fakta:
http://letnanskelentilky.cz/letnanske-sidliste-se-meni-podle-prani-jeho-obyvatel/

Pane Drtino, zkuste si promluvit s občany Letňan, jako do dělám já, a velmi rychle zjistíte, že Váš negativní názor na Letňanské lentilky je skutečně ojedinělý. Všichni ostatní chtějí změnu v podobě, jakou nabízí projekt LL. V současné době jste jediný obyvatel sídliště, který se proti projektu snaží bojovat. Je to samozřejmě Vaše právo, ale je také zbabělost, se schovávat za SVJ, kde Vám chybí většinová podpora. Vaše obavy nás pustit na úterní shromáždění jsou oprávněné.

Pane Mikulecký, naši odpověď znáte. Vaše žádost o radniční exhibici na shromáždění byla výborem jednomyslně zamítnuta, vaše přítomnost je nežádoucí. Sám dobře víte, že do programu nelze na začátku schůze nic přidávat, jinak je porušen princip předvídatelnosti rozhodnutí (analogicky k valným hromadám).

Jednak vím bezpečně, že nejsme zdaleka jediné SVJ, které tento projekt nepodporuje, a které se proti němu veřejně postavilo. A už vůbec nejde o jednotlivce, jak se snažíte naznačovat. Ležíte v žaludku polovině této městské části. To vaše hrozby žalobami nezmění. Nota bene by mě opravdu zajímalo, o co byste chtěl zavinění opírat? O to, že se právní cestou bráníme proti zvůli vaší a vašich úředníků? Tak to mnoho štěstí.

Trestní oznámení podáno je, probíhá vyšetřování a já jsem moc zvědav, na koho nakonec ukáže.

A přestaňte nám prosím zaplevelovat diskuse na našem webu. Pokud máte potřebu přes web promlouvat k letňanským obyvatelům, máte svůj radniční a lentilkový web.

Dobrý den,

jsem předsedou SVJ Krausova 605. P. Mikulecký již asi zapomněl, že jsem mu zcela jasně, ať písemně či ústně v telefonu, vyjádřil nesouhlas s Lentilkami. Jeho tvrzení, že negativní názor p. Drtiny je ojedinělý je přinejmenším nepravdivé, dovolím se vyjádřit, že i lživé. Ani výbory Krausové 604 a 606 Lentilky nepodporují, ale nemohu a nechci se za jiné výbory vyjadřovat.

Zfalšování podpisů ke zpětvzetí žaloby považuji za již mafiánskou praktiku, a v době, kdy protikorupční policie neváhá zajít na vládu, vlastně i naivní. Jen potvrzuje mou úvahu, k čemu projekt Lentilek a především dotací má vlastně sloužit.

Pokud bychom nebyli radnicí rozdělením projektu nyní z jednání o Lentilkách vyšachováni, k žalobě bychom se připojili.

K uvedeným souhlasným stanoviskům výborů ulice Kuželova se taktéž připojuji a revitalizaci jejich ulice jim přeji. Nemyslím si, že by výbory v Kuželově ulici řešili revitalizaci v Krausově nebo v Malkovského.

Výrok „Každý dotaz, každý komentář je vždy věcně probírán a odpovědné osoby řádně reagují.“, který lze nalézt v dopise starosty Lněničky a radního Mikuleckého adresovaného SVJ 450, je nepravdivý.
Na podporu svého tvrzení uvádím seznam komentářů, které jsem vložil na web http://www.letnanskelentilky.cz (většinou opakovaně), a které nebyly ani po stížnosti adresované členům Komise RSŽP zveřejněny – http://www.valmalk.cz/?p=501.

Dobrý den,

jsem místopředsedou Malkovského 599 a musím napsat, že s chováním pana Mikuleckého také nesouhlasíme. Od 1.8.2013 je naše SVJ majitelem pozemků za domem a teprve před pár dny se nám pan Mikulecký ozval s tím, že chce podepsat výpůjčku pozemku na realizaci Lentilek. Plánem je, že nám posune chodník těsně ke schodišti do domu. Zastaví tedy polovinu našeho pozemku veřejným chodníkem. Namítli jsme, že s tím nesouhlasíme a bylo nám dnes při osobním jednání sděleno, že máme smůlu, že to udělají! Budeme tedy podnikat právní kroky. Takže o nás bez nás. A ty průpovídky, že jsme jediní kdo nesouhlasí, že se všemi osobně jedná a že jsme měli čas se vyjádřit (proč, my jsme majiteli pozemku?) koukám praktikuje na každého. Kdybychom mohli s něčím pomoci, obraťte se na nás. Děkuji

Hezký den,
jakkoliv se lentilková mafie snaží vzbudit dojem, že celé letňanské sídliště vzhlíží k jimi zpronevěřeným 50 milionům s obdivnou úctou, dávno víme, že odpůrců tohoto zbytečného megalomanského projektu je ve skutečnosti více než příznivců (projektu i Mikuleckého). Jde jen o to spojit se ve společné věci a koordinovat postup.
I vzhledem k tomu, jak daleko jsou schopni naši radní zajít, nazrál čas aplikovat zásadu, že na hrubý pytel patří hrubá záplata. Dějí se tu věci, které začaly zajímat donátora evropských prostředků – Evropskou komisi, a snad záhy nato začnou zajímat i státní zastupitelství…

Dobrý den,
předpokládám, že jste již seznámeni s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9, který ukládá bývalému radnímu pokutu:
http://zpravy.idnes.cz/jan-mikulecky-kavur-soud-vydirani-drw-/krimi.aspx?c=a161221_143201_krimi_cen#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=idnes&utm_content=main
Nepochybuji o tom, že je to pravda, měla jsem tu čest, poznat chování tohoto „politika“ osobně. Mně také nabízel za to, pokud si dám svůj hlas ve volbách ODS, že mi nechá vysadit pod okny strom, místo pokacených v rámcích bezohledného projektu LL (tz. revitalizace betonem). Chování p. Mikuleckého a starosty Kabického lze označit za velice arogantní. V případě, že nezastáváte jejích názor, si ne berou servítky. Ostatně to lze pozorovat i na akcích, které pořádá městská část a které se účastní občané.

    Sledujeme tuto kauzu a vítáme, že spravedlnosti – byť po drahné době – bylo učiněno za dost. O rozsudek požádáme podle zák. o svobodném přístupu k informacím a zveřejníme jej na tomto webu. Od začátku zpackaný projekt Letňanské lentilky tak bude pomníkem „díla“ po právu odsouzeného kriminálníka.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.