Falešné podpisy žalobu proti Letňanským lentilkám nezastaví, rozhodl Nejvyšší správní soud

Projednávání žaloby SVJ proti kontroverznímu projektu „Letňanské lentilky“ může pokračovat. Nejvyšší správní soud (NSS) zvrátil původní rozhodnutí o zastavení řízení. K němu došlo v důsledku zfalšování podpisů statutárních zástupců SVJ na plné moci advokátovi. Tímto kriminálním činem se dvojice pachatelů pokusila odstranit překážku k přiznání finanční dotace na tento projekt právě v době, kdy o ní rozhodovala Rada hl. m. Prahy. Dotace byla podle veřejně dostupných zdrojů skutečně přiznána, ačkoliv příslušný odbor magistrátu byl včas informován o nastalé situaci i o tom, že řízení není skončeno.

Na základě kasační stížnosti podané SVJ 450 NSS konstatoval, že „i pouhým laickým okem lze rozeznat, že podpisy statutárních zástupců SVJ 450 na plných mocích vykazují značné odlišnosti od podpisů těchto osob na jiných písemnostech založených v soudním spise a totéž platí i o razítku SVJ otištěném na těchto dokumentech.“ Pravost podpisů na dokumentu tak má NSS za popřenou dostatečným způsobem na to, aby mohl učinit závěr, že usnesení městského soudu o zastavení řízení je nezákonné, a proto jej v plném rozsahu zrušil. Rozhodnutí je v této věci konečné.

O tom, že se v řízení o žalobě proti zcela bezprecedentnímu porušení práv účastníka územního řízení „Letňanské lentilky“ znovu pokračuje a že při jeho předpokládaném úspěšném završení bude na místě vracet celou přidělenou dotaci, SVJ 450 bezodkladně uvědomí Radu hl.m. Prahy, správce operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, a Evropskou komisi.

V této souvislosti není bez zajímavosti, s jakým klidem a samozřejmostí před časem přijal informaci o zfalšovaných podpisech „otec“ projektu radní Mikulecký (viz jeho komentář), který navíc zformuloval domněnku, že se tohoto zločinu mohl dopustit snad některý „uvědomělý člen“ našeho SVJ. Ačkoliv vyšetřování stále pokračuje, přejeme tomuto komunálnímu politikovi, aby mandát dokončil podle § 55 odst. 2 písm. d) a nikoliv odst. 3 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb.

Příloha:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.