Archiv po dnech: 1 října, 2013

Výměna výtahu se o měsíc prodlouží

Vítěz výběrového řízení na dodávku nového výtahu, firma EURO VÝTAHY, s.r.o., požádala o odklad termínu dokončení dodávky výtahu o 1 měsíc. Žádost odůvodnila administrativní náročností vyřizování stavebního ohlášení. Konečný termín dokončení stavby by se tím posunul z 24.10. na 24.11.2013.

Výbor SVJ po zvážení všech okolností per rollam jednomyslně rozhodl, že:

  • připouští posun termínu pro dokončení díla na termín 24.11.2013,
  • přičemž v období od 24.10 do 24.11.2013 nebudou aplikovány smluvní pokuty dle čl. VII smlouvy o dílo, ale
  • z důvodu zpoždění při zajištění úkonů stavebního řízení se snižuje cena za zajištění stavebního ohlášení, a to o 30 %;
  • současně v posunutém termínu realizace díla budou utlumeny všechny hlučné práce v době od 12.00 do 14.00 hod.

Číst dále

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.