Archiv po měsících: Listopad, 2012

VS: do rejstříku SVJ nelze zapsat data změn ve složení výboru

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10.2.2011, sp. zn. 8 Cmo 374/2010

Údaje o dni vzniku a zániku členství ve výboru společenství vlastníků jednotek se do rejstříku společenství vlastníků jednotek nezapisují.

Číst dále

Roční odečty spotřeby vody a výměna vodoměrů

Ve čtvrtek 13.12.2012 odpoledne vedle již avizované revize plynu dojde  i k výměně všech bytových vodoměrů (a odečtu stavu stávajících měřičů).

Tyto práce provedou technici firmy INMES, se kterými SVJ v rámci minimalizace časových dopadů na vlastníky dojednalo provedení těchto nezbytných úkonů ve stejném termínu.

Příloha:  – Výzva ke zpřístupnění bytů

Územní rozhodnutí o ‚Letňanských lentilkách‘ napadeno odvoláním

Kontroverzní projekt radního Mikuleckého ‚Letňanské lentilky‘ získal územní rozhodnutí narychlo, pouhý den po veřejném projednání. Naše společenství, podobně jako další SVJ, v tomto řízení uplatnilo své námitky. Tyto však nejenže nebyly řádně vypořádány, dokonce bylo SVJ upřeno právo být účastníkem řízení.

Z tohoto důvodu podalo SVJ 450 dnešního dne řádné odvolání a očekává, že napadené rozhodnutí bude pro doloženou nezákonnost v celém rozsahu zrušeno.

Plné znění odvolání nabízíme ke stažení.

Oznámení o revizi plynu

Ve čtvrtek 13. prosince 2012 od 16.00 hod. bude v domě probíhat celková revize plynového zařízení. Jedná se o povinnost plynoucí z vyhlášky č. 85/1978 Sb.

Zdvořile žádáme proto vlastníky o zpřístupnění bytů (plynoměrů, vedení a spotřebičů).

Revizní technik RNDr. Jan Komín se před vstupem do Vašeho bytu na vyžádání prokáže průkazem totožnosti. Revize začne od horních pater směrem dolů.

Kontakt na revizního technika: hkomin@seznam.cz

Co ukazují měřiče na radiátorech

Od října jsou ve všech bytech našeho domu s centrálním vytápěním (všechny mimo nástaveb) instalované rozúčtovače tepelných nákladů (rtn). K dotazům vlastníků, co vše se na displeji přístrojů zobrazuje a zda tím není signalizována chyba, zveřejňujeme diagram posloupnosti jednotlivých stavových obrazovek. Číst dále

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.