Archiv po dnech: 19 listopadu, 2012

Roční odečty spotřeby vody a výměna vodoměrů

Ve čtvrtek 13.12.2012 odpoledne vedle již avizované revize plynu dojde  i k výměně všech bytových vodoměrů (a odečtu stavu stávajících měřičů).

Tyto práce provedou technici firmy INMES, se kterými SVJ v rámci minimalizace časových dopadů na vlastníky dojednalo provedení těchto nezbytných úkonů ve stejném termínu.

Příloha:  – Výzva ke zpřístupnění bytů

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.