Společenství uplatnilo námitky proti projektu ‚Letňanské lentilky‘

Vázáni usnesením schůze výboru a shromáždění uplatnili jsme dnešního dne včasné a přípustné námitky ve společném řízení o změně využití území a umístění stavby – v projektu Letňanské lentilky.

Dokument nabízíme ke stažení zde.

14 komentářů

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Vážené SVJ Místecká 450. Vůbec vám nerozumím. Je tady jedinečná možnost investovat do našeho 30 let starého sídliště balík peněz z fondů EU, udělat z tohoto šedivého sídliště místo krásné a přátelské k dětem, řidičům, pejskařům i seniorům. Máme možnost poskytnout všem obyvatelům i návštěvníkům pěkné nové prostředí, jakousi zahradu obklopenou hezky opravenými domy. Celé to stojí a padá na procesu, aby se schválilo vše potřebné včas. Revitalizace sídliště bez peněz EU prostě nebude. Vaše námitky mi připadají malicherné, zbytečné, hloupé. A protože i takovými se tvůrci celého projektu musí ze zákona zabývat, celý projekt Letňanských Lentilek tímto přímo ohrožujete. Vrátím se k tomu, že vám nerozumím. Můžete mi prosím napsat, co se vám na projektu Letňanských Lentilek nelíbí? Ne, že bych měla moc cokoliv změnit, to nemám. My v Malkovského bojujeme s myšlenkou zrušení borovicového valu a nahrazení obrovským parkovištěm, protože polovina bytů má výhled jen tam. A koukat do parkoviště a poslouchat desítky aut… Nic moc. Ale s celkem – revitalizací sídliště – souhlasíme. Moc děkuji za odpověď. NV

    Vážená paní Vojtková,
    pravděpodobně mluvíme každý asi o jiném projektu. Vy píšete o pěkném novém prostředí, o zahradě obklopené hezky opravenými domy. My o pofidérním plánu jednoho radního spřáhnout se s bývalým vlastníkem sídliště, přihrát mu další peníze i za bezcenné technické pozemky u domů a nádavkem za to jednak zrušit desítky parkovacích míst, jednak vytvořit noční srotiště feťáků a kriminálních živlů, a to celé za veřejné peníze, lhostejno zda z rozpočtu ČR nebo EU.
    Co nám vadí na LL? Odpočátku všechno. Že nebyla dostatečná veřejná diskuse, jestli takový projekt je vůbec potřeba, nejlépe formou místního referenda, že se tu za našimi zády rozhoduje o projektu, který tu bude na desetiletí a nepůjde s ním nic udělat, zatímco jeho „duchovní otec“ bude tou dobou v lepším případě v opozici, v horším (aneb naopak tom nejlepším) nebude v zastupitelstvu MČ vůbec.
    Píšete o moci cokoliv změnit. Jsme přesvědčeni o tom, a využijeme k tomu všech prostředků, že nám tuto moc zákon dává. A jsme současně přesvědčeni o tom, že toto právo a zároveň povinnost proti chystané zhůvěřilosti bojovat, máme i v morální rovině.
    Když už přejímáte Mikuleckého volební hesla, která si vyvěsil nad svůj vchod: „sídliště přátelské dětem, řidičům, pejskařům i seniorům“, je třeba si nejprve předtím položit otázku, kdo to zaplatí, kdo se na tom napakuje a komu to bude sloužit.

Pane Drtino, děkuji za odpověď. Vůbec jste mi neodpověděl, na co jsem se ptala. Co vám (ne osobně, to mezi řádky čtu zřetelně – osoba pana Mikuleckého, CPI, koupě pozemku, na kterém váš dům stojí, spekulace o korupci na radnici atd., ale celému SVJ Místecká 450, které stížnost podalo) konkrétně na projektu Letňanských Lentilek vadí? Já jsem konkrétní – my řešíme val na Malkovského, protože tam bydlíme. Co vy? Moc děkuji za odpověď. NV

Paní Vojtková,
SVJ 450 zastupuje své členy, vlastníky bytů. Jedná tak na základě jejich zmocnění a hájí jejich zájmy. Konkrétní výhrady máte ve shora přiloženém přípise vyjmenovány a detailně odůvodněny. SVJ 450 vadí projekt LL jako celek, protože nepřinese nic než problémy. Od problémů s parkováním, přes hluk, zhoršení bezpečnosti, až po to, že se má budovat něco, co v této podobě není potřeba. Obligatorní odkoupení pozemků technického charakteru v blízkosti našeho domu je dalším průvodním negativním jevem tohoto projektu.
To celé jsou výhrady SVJ 450 k LL; nedá se vytrhnout jen jedna dílčí námitka jako val na Malkovského. Nám vadí z mnoha důvodů celý projekt LL a rozhodně ho tu nechceme, protože tu – tak jako Vy – bydlíme.

Děkuji, admine, za odpověď. Problémy s parkováním máme už teď, hůř už nebude. Projekt LL počítá s navýšením parkovacích míst, to vím, jedná se totiž právě o „náš“ val. Hluk je strašný, jde od dálnice, val už svou funkci neplní. Přijďte si to někdy poslechnout. Je potřeba něco udělat. Což je řešení, které LL zahrnuje. Budu se cítit bezpečněji, když své děti pustím do nového oploceného hřiště, která mají nahradit betonová pískoviště. A taky když psi budou bez vodítka a náhubku běhat v nové psí loučce, a ne štěkat na kolemjdoucí. Feťáky máme mimo jiné v domě, těm je nějaký projekt LL úplně jedno. Dokud tady budou bydlet, budou se za teplých nocí srocovat mezi domy. A ano, revitalizovat sídliště je potřeba, změna je život a toto sídliště bylo vybudováno před 30ti lety, kdy se žilo jinak. Chápu, že se vám nelíbí tlak na koupi pozemku pod vaším domem a v přilehlém okolí. V tomto vám držím palce, vyjednete s CPI co nejlepší cenu, pomůžete i dalším. My jsme koupili a život jde dál nezměněn. Jen jsme si mohli zateplit dům, zvýšit tak komfort bydlení. Což je v zájmu vlastníků. Co nechápu, kde jste vzali názor, že LL většina lidí nechce? Můj názor je opačný. Děkuji za odpověď. NV

Vážená paní Vojtková,
názor Vám nebereme. Vy nám neberte ten náš. Kde je pravda, by mohlo rozhodnout právě místní referendum, jestli LL ano nebo ne.
Pozemek pod našim domem nám (našim vlastníkům) patří, ten kupovat nemusíme, a přilehlé technické pozemky od CPI také kupovat nebudeme.
V ostatním jde o střet odlišných potřeb našich a vašich, u kterého si nemyslím, že bychom mohli najít společnou řeč. Proto prosím dál bojujte proti rušení protihlukového valu, a nás nechte dál bojovat proti Mikuleckého „strakatému pomníku“ jako celku. Děkujeme.

Pane Drtino, váš názor vám neberu, jen mu prostě nerozumím. Nechce se mi napsat vám, že s vámi nesouhlasím a že se přidám na stranu těch, proti kterým bojujete. Zatím jste mi ale vy ani admin moc nepomohli. Co je podle vás na LL špatně? Co by se mělo opravit, změnit, prodiskutovat? Z čeho plyne vaše přesvědčení o něčí zaujatosti? Jaké máte informace, jak si lidé volili „své“ lentilky? A je to názor váš, výboru nebo 75% členů SVJ? Otázek bych mohla klást ještě spoustu… Omlouvám se, jestli vám kazím večer. Já jsem zastáncem LL a ráda si vyslechnu názor opačný. Třeba mě přesvědčíte, kdo ví. NV

Paní Vojtková,
já vás nemíním o ničem přesvědčovat ani vám v něčem pomáhat. Popsal jsem vám naše výhrady, můžu vám tu vypsat výčet paragrafů, které radnice a stavební úřad v tomto řízení porušily, ale nepředpokládám, že by něco z toho na stavu věci cokoliv měnilo. Věřím, že k diskusi na téma, co je špatně a co se bude muset měnit/předělat/rušit, se určitě dostaneme hned poté, co dnes vydané územní rozhodnutí bude pro nezákonnost zrušeno a veřejná diskuse začne od začátku.
Vzhledem k tomu, že k uplatněnému postoji SVJ zmocnil jednomyslně výbor a nadpoloviční většina všech členů SVJ, pak to za náš dům považuji za dostatečně validní vzorek k vyjádření nesouhlasu s LL.
Ale znovu opakuji, nepotřebuji vás o ničem přesvědčovat. Buďte si zastáncem či odpůrcem, čeho chcete, ale dopřejte nám prosím stejná práva v demokratickém systému obvyklá.
Děkuji a diskusi tím končím.

P.S. autorem příspěvku podepsaného jako admin jsem také já. Systém bohužel rozlišuje administrační a veřejné rozhraní, odkud je odpověď odesílána.

Pane Drtino, děkuji za vaše odpovědi a přeji hodně štěstí. NV

Dobrý den, námitku podalo i SVJ 605 Krausova. Sice bude brána jako připomínka – protože „šikovným“ rozdělením do fáz jsme byli ochuzeni o právo se vyjádřit ke změnám „přes ulici“ na rozdíl od obyvatelů v Malkovského, kteří mají val taky „přes ulici“. A to jsou ty drobnosti, které nás nemůžou nechat lhostejnými. Vždyť se nám mění životní prostředí pod okny – a my k tomu nemůžeme vznést žádnou námitku? Můžeme se jenom domýšlet , že je to záměr.
Dále je podivné, že najednou tu byl jeden jediný projekt. Prošel oponentským řízením ? Vybíralo se z více možností? Je sice pravdou, že to asi je jedinečná příležitost, jak získat peníze z Eurofondů v rámci OPPK, ale není to mrhání prostředky? 30 mil. na 1 vnitroblok a úpravy v Kuželovy ? Přitom by stačilo zrevitalizovat stávajíci zeleň, pískoviště či hřiště. Nikomu by pak nevadili násilné zásahy do předzahrádek a chodníku u paneláků ( protože by se nerealizovali šílené přesuny hlíny a betonu, nekácely by se stromy,…atd), nehrozilo by zhoršení parkování… A že to jde- revitalizovat v rozumné míře a za rozumné peníze, dokazuje např. již uskutečněna revitalizace v Stodůlkách. Šlo o revitalizaci 6 vnitrobloků za cca 38,6 mil. Dovolím si tvrdit, pokud zrušení valu v Malkovského neprojde, tak určitě nedojde k navýšení parkovacích míst. Naopak – znížením parkovacích míst v Krausove ul. na polovicu, dále parkováním v Ivančické jenom na jedné straně ( původně se mělo parkovat na obou stranách silnice) kvúli plánované výstavbě bytového domu CPI- dojde ke zhoršení parkování, které je již dnes zoufalé.

Dobrý den,
tím, že stavební úřad všechna SVJ považoval místo za účastníky jen za veřejnost a jejich námitky proto vyhodnotil jako připomínky, zatížil tím rozhodnutí kritickou vadou, pro kterou bude nutně muset být zrušeno.
Navíc účelové rozfázování v případě územního řízení, kdy rozhodnutí o jedné části ovlivňuje celek, který má být posuzován až následně, není nic, s čím by zákon počítal. Ale vzhledem k tomu, že jsme o odborných kvalitách úředníků letňanského stavebního úřadu, kteří mají problém sesmolit cokoliv bez pravopisných chyb, o obsahu ani nemluvě, nikdy neměli valného mínění, nás takový postup nepřekvapuje. Teď připravujeme podklad k tomu, aby celé řízení začalo od začátku.

Pane Drtino,
moc držím palce v boji s radnicí, stačí zúčastnit se jednoho sezení zastupitelstva MČ Praha 18 a budete v obraze, jak to chodí.S výše uvedeným, nemohu, než souhlasit, do Letňat sice přitékají finanční prostředky, ať z EU, či Hl.m. Praha,ale evidentně nejsou vidět tam, kde by normální člověk očekával jejich využití.

Zadal jsem do googlu „územní řízení účast svj“ (http://1url.cz/cJZc) a hned podle prvních odkazů http://1url.cz/9JZO, http://1url.cz/gJZ5 se zdá, že úřad měl brát SVJ jako účastníky řízení.

Výklad stavebního zákona je v tomto ohledu naprosto jasný. Jednoznačně SVJ mělo být účastníkem řízení a tato vada má vliv na zákonnost rozhodnutí ve věci samé. Už jen uvedení této samotné skutečnosti stačí k tomu, aby odvolání proti vydanému rozhodnutí bylo úspěšné.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.