Archiv po měsících: Březen, 2012

NS: k projednání žalob na zaplacení pohledávek vlastníků jsou příslušné krajské soudy

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2011, sp. zn. 29 Cdo 37/2011

Jelikož rozhodování o výši příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku, jakož i o výši záloh na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb spadá podle článku VII odst. 3 písm. f/, g/ a h/ Vzorových stanov společenství vlastníků jednotek (příloha Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) do působnosti shromáždění společenství vlastníků jednotek, jde – z procesního hlediska – o obchodní věc ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. u/ o. s. ř. (srov. k tomu důvody usnesení uveřejněného pod číslem 1/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Číst dále

Průkaz energetické náročnosti budovy

Poslaneckou sněmovnou dnes prošel zákon, který zavádí povinné energetické štítky budov s účinky od r. 2015. Při prodeji bytu bude mít prodávající povinnost předat kupujícmu kopii energetického štítku. Společenství pro dům čp. 450 tento průkaz energetické náročnosti budovy nabízí svým vlastníkům ke stažení již nyní.

Dokument je součástí projektové dokumentace na zateplení domu, které kvůli odmítavému postoji jediného vlastníka s více než čtvrtinovým podílem  (CPI Byty, a.s.) dosud nemohlo být realizováno.

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.