Průkaz energetické náročnosti budovy

Poslaneckou sněmovnou dnes prošel zákon, který zavádí povinné energetické štítky budov s účinky od r. 2015. Při prodeji bytu bude mít prodávající povinnost předat kupujícmu kopii energetického štítku. Společenství pro dům čp. 450 tento průkaz energetické náročnosti budovy nabízí svým vlastníkům ke stažení již nyní.

Dokument je součástí projektové dokumentace na zateplení domu, které kvůli odmítavému postoji jediného vlastníka s více než čtvrtinovým podílem  (CPI Byty, a.s.) dosud nemohlo být realizováno.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.