Archiv po měsících: Únor, 2012

Hluk ze strojovny výtahu

AKTUALIZOVÁNO (1.3. 18:25): Technici firmy Evyt při dnešní prohlídce technického zařízení výtahu zjistili vážné poškození motoru (vůle osy, nefunkční chladič,…), které si vyžádá demontáž motoru a následnou dílenskou opravu.

Tato oprava se neobejde bez dvoudenní kompletní odstávky výtahu. Oprava je naplánována na začátek příštího týdne (od 5.3.). Její předpokládaná cena je odhadnuta na 15 tis. Kč, přesná výše je odvislá od zjištěného rozsahu po demontáži. Přizpůsobte prosím své případné plány na přesun hmotnějších břemen tomuto omezení.

Zápis ze schůze výboru ze dne 23.2.2012

Výbor Společenství na schůzi dne 23.2.2012 projednal tyto body:

  1. návrh SVJ 451, aby se SVJ 450 finančně podílelo na pořízení samostatné výměníkové stanice výhradně pro potřeby SVJ 451
  2. návrh SVJ 451 ke způsobu rozúčtování tepla
  3. projednání záměru fy Cznet umístit v domě rozvod internetu
  4. projednání žádosti M. Mičiana na přesun úklidového dne z pondělí na středu (s platností od 1.3.2012)
  5. různé.

Číst dále

NS: Návrh na přezkum rozhodnutí shromáždění SVJ může podat i vlastník, který se hlasování neúčastnil a s rozhodnutím nesouhlasí

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2011, sp. zn. 22 Cdo 1423/2009

Podle názoru dovolacího soudu nelze možnost napadnout rozhodnutí shromáždění vlastníků v důležité záležitosti přehlasovaným vlastníkem jednotky návrhem u soudu ve smyslu § 11 odst. 3 věta třetí ZVB vykládat tak, že toto právo má pouze vlastník jednotky, který byl při hlasování shromáždění vlastníků jednotek přítomen.

Číst dále

Rok 2011: úspora vody i tepla

Výměna vadného patního vodoměru v květnu loňského roku se pozitivně odrazila v nižší fakturované spotřebě v následujících měsících. (Viditelný pokles modré křivky v květnu je způsoben tím, že PVK odúčtovalo malou část spotřeby za poslední fakturační období; zbytek nároku je v jednání.)

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.