Zápis ze schůze výboru ze dne 23.2.2012

Výbor Společenství na schůzi dne 23.2.2012 projednal tyto body:

  1. návrh SVJ 451, aby se SVJ 450 finančně podílelo na pořízení samostatné výměníkové stanice výhradně pro potřeby SVJ 451
  2. návrh SVJ 451 ke způsobu rozúčtování tepla
  3. projednání záměru fy Cznet umístit v domě rozvod internetu
  4. projednání žádosti M. Mičiana na přesun úklidového dne z pondělí na středu (s platností od 1.3.2012)
  5. různé.

Přijata byla následující usnesení:

Výbor SVJ

  • z a m í t á   návrh výboru SVJ 451, aby se vlastníci bytů v domě 450 finančně podíleli na zřízení samostatné výměníkové stanice výlučně pro potřeby SVJ 451 
  • z a m í t á   návrh výboru SVJ 451 na osazení radiátorů ve všech společných prostorách domu 450 poměrovými měřiči spotřeby tepla.
  • n e s o u h l a s í  s uzavřením smlouvy s firmou Cznet na instalaci zařízení pro rozvod internetu a datových služeb.
  • s c h v a l u j e   žádost fy Mariana Mičiana na změnu úklidového dne z pondělí na středu (s platností od 1.3.2012).

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápise ze schůze výboru.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.