Archiv po měsících: Únor, 2011

Účetní závěrka SVJ za r. 2010

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2010. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Vlastník bytu může po SVJ nárokovat náklady na opravu domu

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.7.2010, sp. zn. 22 Cdo 5330/2008

Povinností společenství (bytových vlastníků) je obstarat nutné opravy společných částí domu. Pokud tyto opravy provede a zaplatí vlastník jednotky, může jít o plnění, které vlastník jednotky vynaložil namísto společenství. Proto je takovou věc třeba posoudit i podle § 454 obč. zák. V případě úspěchu žaloby by rozúčtování nákladů na jednotlivé vlastníky jednotek bylo již věcí společenství, jak vyplývá i z § 13 odst. 7 byt. zák.

Číst dále

Kolik jsme za co zaplatili

Po uzavření účetního roku 2010 zveřejňujeme přehled nákladů na služby spojené s bydlením a správu domu a pozemku.

Položka Zálohy vlastníků Skutečné náklady Rozdíl
Správní poplatek 17.218,- 0,- 17.218,-
Teplo 443.780,- 535.194,- -91.414,-
Vodné a stočné * 114.708,- 133.280,- -18.572,-
Teplá voda 157.368,- 225.438,- -68.070,-
Servis vodoměrů 9.612,- 9.609,60 2,40
Odvoz odpadu 35.098,- 35.424,- -326,-
Úklid 37.858,- 35.054,- 2804,-
Výtah 29.498,- 18.354,16 11.143,84
Elektřina spol. pr. 8.776,- 4.686,81 4.089,19
Elektřina garáží 960,- 1.010,25 -50,25
Pojištění domu 18.860,- 21.879,- -3.019,-
Provozní náklady 53.392,- 11.831,80 41.558,-
CELKEM 927.128,- 1.031.768,45 -104.640,45

* konečná faktura za vodu na IV.Q 2010 dosud nebyla vystavena; je znám odečet k 31.12.2010, účtováno přes dohadný účet pasivní.

V provozních nákladech je zahrnuto:

poštovné 874,-
kancelářské potřeby 259,20
správní poplatky 240,-
účetní software 7.194,-
běžné opravy 3.264,60

Fond oprav:

počáteční zůstatek příspěvek čerpáno konečný zůstatek
480.194,10 254.898,- -96.000,- 639.092,10

Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 10.2.2011

Výbor Společenství na schůzi dne 10.2.2011 projednal tyto body:

  1. revitalizace domu – současný stav, prognóza, projekt Zelená úsporám
  2. náklady SVJ v loňském roce, způsob jejich rozúčtování, zálohy
  3. nutná údržba domu, harmonogram nezbytných oprav
  4. různé.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápise ze schůze výboru.

1. informace o výsledku energetického auditu a postupu v projektu revitalizace

Mrazivý závěr roku se podepsal na výsledné ceně tepla

Teploty hluboko pod bodem mrazu na konci loňského roku se negativně projevily v konečném účtu za teplo. Oproti zaplaceným zálohám se mezi vlastníky bude rozúčtovávat nedoplatek v celkové výši 91.414,- Kč.

S podrobným průběhem spotřeby jednotlivých médií v loňském roce se můžete seznámit na samostatné stránce Spotřeba energií.

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.