Archiv po dnech: 11 února, 2011

Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 10.2.2011

Výbor Společenství na schůzi dne 10.2.2011 projednal tyto body:

  1. revitalizace domu – současný stav, prognóza, projekt Zelená úsporám
  2. náklady SVJ v loňském roce, způsob jejich rozúčtování, zálohy
  3. nutná údržba domu, harmonogram nezbytných oprav
  4. různé.

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápise ze schůze výboru.

1. informace o výsledku energetického auditu a postupu v projektu revitalizace

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.