Archiv po dnech: 21 února, 2011

Účetní závěrka SVJ za r. 2010

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2010. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.