Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 31.8.2010

Výbor Společenství na schůzi dne 31.8.2010 projednal tyto body:

  1. informace o výsledku energetického auditu a postupu v projektu revitalizace
  2. seznámení výboru s průběhem soudního řízení o nahrazení projevu vůle shromáždění SVJ
  3. finance SVJ, rekapitulace závazků a pohledávek
  4. harmonogram letošních revizí a servisních prohlídek
  5. různé

Detaily k jednotlivým bodům jsou obsaženy v zápisu ze schůze výboru.

4 komentáře

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

V souvislosti se zateplením píšete, že v nástavbách nebudou probíhat žádné úpravy. Jak chcete vyřešit problém s financováním této akce, budou se i obyvatelé nástaveb podílet na financování zateplení pláště budovy a výměny oken, když oni už svůj „podíl“ mají zateplený a zaplacený?

„Problém“ za nás řeší zákon o vlastnictví bytů. Jasně stanoví, že závazky vlastníků k SVJ jsou společné a nerozdílné. Nelze skupinu vlastníků z nástaveb z financování revitalizace vyjmout, podobně jako když přestane těsnit střecha, i vlastníci z bytů v přízemí se musejí solidárně složit na její opravu, přestože pro ně to až zas tolik palčivý problém nepředstavuje…
A dále, i byty v nástavbách se celkovou revitalizací domu dále zhodnotí.

Já samozřejmě dobře vím, co říká zákon o vlastnictví bytů. Zákon však umožňuje uzavřít dohodu, která může rozpočítání nákladů upravit jinak. Chtěl jsem se jen zeptat, jestli Vám přijde morální, že když vlastníci nástaveb už na svoje náklady zateplili 20% pláště budovy (2 patra z 10) a navíc zaplatili i kompletní zateplení střechy (která jak jste zmínil slouží všem), se navíc budou muset podílet i na nákladech na zateplení zbylých 80% pláště. Samozřejmě je jasné, že vstupní portál atd. slouží všem a proto se na revitalizační nákladech budou podílet všichni, jen mě zajímal Váš názor ohledně nákladů na zateplení pláště. Někde na Vašem webu jsem totiž viděl zmínku, že vlastníci, kteří si na vlastní náklady vyměnili okna za plastová, budou mít snížené platby do fondu, proto by mi přišlo logické snížit platby i těm, kteří si na vlastní náklady zateplili celé patro. Díky za info.

Když víte s takovou samozřejmostí, co říká ZoVB, můžete prosím odkázat na konkrétní ustanovení, které připouští rozpočítání nákladů na stavební úpravu domu jinak? Ust. § 12 to totiž přímo vylučuje…
A vyloučena tím je i možnost, že by vlastníci, kteří na vlastní náklady okna za plastová vyměnili, měli mít úlevu v placení do fondu oprav, i když nepopírám, že tato varianta byla v minulosti uvažována. Později byla ale vyhodnocena jako nepřípustná.
Zákon o vlastnictví bytů nepatří ke zrovna zdařilým právním předpisům, proto výklad některých jeho částí je i po 16 letech objektem zájmu v právnických kruzích i u soudů různých stupňů.

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.