Vodoměr pro teplou vodu při úředním ověření vyhověl!

SVJ nechalo kvůli vysokým rozdílům mezi součtem náměrů bytových vodoměrů a naměřeným objemem vody na vstupu do výměníkové stanice přezkoušet fakturační vodoměr pro TUV. Výsledek zkoušky potvrzuje, že objem rozúčtovávané vody pro ohřev je správný, vodoměr měří tak, jak má.

Věříme, že výsledek této zkoušky rozptýlí pochybnosti i sousedního SVJ 451, které je napojeno na stejnou výměníkovou stanici, a pravidelně zpochybňuje množství teplé vody, které je rozúčtováváno mezi oba odběratele.

Příloha:

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.