Archiv po měsících: Srpen, 2019

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 12. září 2019

Výbor Společenství vlastníků Místecká 450 v souladu s ust. článku IX odst. 9 písm. f) Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční ve čtvrtek 12. září 2019 od 18.30 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. prezence a zahájení
  2. zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech výboru společenství
  3. schválení účetní závěrky za r. 2018
  4. volba 4 členů výboru (s účinností od 27. 11. 2019)
  5. výměna rozvodů vody + otázka zavedení centrálně připravované TUV do nástaveb
  6. výměna elektronických indikátorů topných nákladů z důvodu blížícího se konce životnosti za dálkově odečítané měřiče
  7. úprava pláště budovy, izolace lodžií
  8. návrh p. Sommera na dlouhodobý pronájem sušárny a zřízení sklepních kójí
  9. různé

Číst dále

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.