Archiv po měsících: Duben, 2016

Roznášíme vyúčtování za rok 2015

Ve středu 27. dubna 2016 od 19 hodin budeme roznášet vyúčtování záloh na správu domu a pozemku a služby související s bydlením za rok 2015. Druhý (a poslední) pokus o doručení osobně proběhne v neděli 1. května 2016 od 19 hodin.

Každému z vlastníků se napřed pokusíme předat vyúčtování osobně proti podpisu. Po neúspěšném pokusu budeme vyúčtování rozesílat doporučenou poštou. Spolu s vyúčtováním obdržíte také pozvánku na schůzi shromáždění.

Číst dále

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 12. května 2016

Výbor Společenství vlastníků Místecká 450 v souladu s ust. článku IX odst. 9 písm. f) Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční ve čtvrtek 12. května 2016 od 18.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství
 3. schválení účetní závěrky za r. 2014
 4. schválení účetní závěrky za r. 2015
 5. kamerový, dorozumívací a bezpečnostní systém (slaboproudé instalace)
 6. datová síť ve vlastnictví domu s konkurenčním prostředím
 7. rekonstrukce vstupních portálů
 8. různé

Číst dále

Účetní závěrka za rok 2015

Výbor SVJ předloží nejbližšímu shromáždění vlastníků ke schválení účetní závěrku za rok 2015. S těmito dokumenty, v zákonem požadovaném rozsahu, se můžete seznámit již nyní:

Usnesení výboru: vymalování společných prostor

Výbor SVJ v souladu s článkem IX odst. 5 věta druhá ve spojení s odst. 9 písm. b) Stanov rozhodl o provedení vymalování společných prostor domu v rozsahu od suterénu po nejvyšší patro s tím, že náklady překračující rozsah likvidace škody po požáru (kryté pojistkou) ponese SVJ.

Číst dále

Oznámení o provedení dekontaminačních prací

V sobotu 16. dubna 2016 od 9 hodin bude zahájena dekontaminace kouřem zasažených vnitřních společných prostor domu (4. až 10. nadzemní podlaží). Sanační práce provede se souhlasem pojišťovny firma MAXIMA 2000. V době od 10 do 12 a od 14 do 18 hodin může být toto čištění hlučnějšího charakteru (s využitím kompresoru). Sanace bude pokračovat i v neděli, hlučné práce se však už nepředpokládají.

Následně s odstupem několika dní bude následovat výmalba společných prostor v domě. Přesný harmonogram prací podle jednotlivých pater s krátkodobým omezením přístupu k bytovým jednotkám (cca hodina) dále upřesníme.

Odstranění následků požáru bytu

Nedělní požár v bytě č. 11 ve 4. patře poškodil i majetek ve správě SVJ, zejména fasádu domu a vnitřní společné prostory. SVJ je proti této živelní události pojištěno a bezodkladně ohlásilo pojistnou událost. Níže v bodech uvádíme všechny podstatné informace, které s tímto incidentem souvisejí:

 • přesná příčina vzniku požáru je v šetření, hasiči mají lhůtu pro vypracování zprávy v délce 60 dnů,
 • dům je pojištěn na novou cenu, pojistka pokrývá jak riziko požáru, tak škod v souvislosti s jeho následnou likvidací,
 • pojišťovna již začala s šetřením pojistné události, ve čtvrtek ráno bude rozsah škod na majetku SVJ zmapován technikem pojišťovny,
 • v tuto chvíli se nám již ozývají jednotlivé sanační firmy se svými nabídkami na odstranění škod na interiéru i exteriéru; jde o čtvrté patro, proto nebude zapotřebí budovat lešení a omytí a výmalba venkovní fasády bude provedena ze zdvižné plošiny. Zakouřené prostory interiéru bude nutné vyčistit a znovu vymalovat,
 • bezpečnostní požární systémy v domě zafungovaly, jak mají, po automatickém spuštění poplachu detektorem kouře se aktivovalo nouzové požární odvětrávání; systém loni na podzim prošel řádnou revizí a pečlivost a obezřetnost výboru SVJ se v tomto případě evidentně vyplatila,
 • krátce poté, co pojišťovna odsouhlasí jednu z cenových nabídek sanačních firem, bude možné přistoupit k likvidaci následků škody. O harmonogramu těchto prací budeme včas informovat.

V souvislosti s touto událostí znovu připomínáme, že ve všech společných prostorách budovy a na pozemku (vč. balkonů! a prostoru před oběma vchody) je přísně zakázáno kouření. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvlášť hrubé porušení domovního řádu (bod 3.9).

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.