Archiv po dnech: 22 dubna, 2016

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 12. května 2016

Výbor Společenství vlastníků Místecká 450 v souladu s ust. článku IX odst. 9 písm. f) Stanov svolává schůzi shromáždění. Ta se uskuteční ve čtvrtek 12. května 2016 od 18.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

  1. prezence a zahájení
  2. zpráva o hospodaření společenství, o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství
  3. schválení účetní závěrky za r. 2014
  4. schválení účetní závěrky za r. 2015
  5. kamerový, dorozumívací a bezpečnostní systém (slaboproudé instalace)
  6. datová síť ve vlastnictví domu s konkurenčním prostředím
  7. rekonstrukce vstupních portálů
  8. různé

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.