Archiv po měsících: Leden, 2016

Legionella v Letňanech: hygienici vybízejí k opatrnosti

V části Letňan ohraničené ulicemi Dobratická, Tupolevova, Bukovecká, Vratimovská, Chlebovická a Příborská byl zjištěn zvýšený výskyt bakterie legionella v dodávce teplé vody do domácností. Podle protokolu hygieniků byl kontaminovaný vzorek na základě podezření odebrán už 18. 1. 2016 a včerejšího dne nákazu laboratoř potvrdila. Teprve dnes (27.1.2016) se informace po odvysílání Českým rozhlasem rozšířila mezi veřejnost.

Podle situačního plánku jsou postiženy rozvody ve správě Pražské teplárenské a.s. Dodávka teplé užitkové vody pro SVJ 450 a 451 je zajišťována prostřednictvím ohřevu studené vody z vodovodní přípojky v majetku SVJ 450 ve výměníkové stanici umístěné tamtéž, která je pod správou fy Avia Energo, s.r.o.

Číst dále

ÚOOÚ: Kamery v domě už nejsou nepřiměřeným zásahem do soukromí

Úřad pro ochranu osobních údajů pod vedením nové předsedkyně významně změnil způsob nazírání na střet práva na ochranu soukromí a práva na ochranu zdraví a majetku a zcela přehodnotil svůj přístup k problematice kamerových systémů ve společných prostorách. Nově tak u společných prostor, jako u prostoru vstupních dveří do domu, schodišť a výtahů netrvá na tom, že pro provoz kamerového systému je vyžadován souhlas všech v domě bydlících osob, neboť se jedná o zásah do soukromí v přiměřené míře.

Číst dále

Havárie teplé vody

Z důvodu havárie pitné vody v ulici Tupolevova 468 je aktuálně (20:30) omezena dodávka teplé vody do našeho domu. Vodovodní řad momentálně dodává do výměníkové stanice vodu pod nedostatečným tlakem, což automaticky odstavilo z provozu ohřev vody a dodávku TUV.

Touto havárií je postižena větší část Letňan, ul. Malkovského, Krausova, Fryčovická, Nýdecká, Místecká a Tupolevova. Dle informací PVK jsou na 4 místech instalovány cisterny s vodou. Aktuální informace lze sledovat na webu PVK.

Oznámení o odečtu energií a o kontrole evidence osob žijicích ve společné domácnosti

V úterý 12. ledna 2016 od 18.00 hodin a v náhradním termínu v neděli 17. ledna 2015 od 18.00 hodin proběhnou ve všech bytech v domě:

  1. odečty bytových vodoměrů s kontrolou neporušenosti plomby,
  2. odečty náměru elektronických rozdělovačů topných nákladů (RTN) u vlastníků, kteří do té doby nevyužijí možnosti samoodečtu,
  3. kontrola evidence osob žijících ve společné domácnosti podle ust. čl. XIV odst. 2 písm. c) Stanov SVJ.

Číst dále

Samoodečet rozdělovačů topných nákladů

Vedeni snahou urychlit odečty energií a minimalizovat zásahy SVJ do soukromí vlastníků a nájemníků bytů opět nabízíme možnost oznámit roční náměry rozdělovačů topných nákladů (měřiče připevněné na radiátorech) samoodečtem, a to těmito třemi způsoby:

Samoodečet musí vždy obsahovat číslo měřiče, stav a kontrolní součet. (Návod, z čeho tyto údaje vyčtete, je zveřejněn na stránce s formulářem samoodečtu). Samoodečty kterýmkoliv z vyjmenovaných způsobů přijímáme do neděle 10.1.2015. Po tomto datu sestavíme seznam bytů s chybějícími a/nebo zpochybněnými náměry a následně v těchto bytech provede odečet osobně pracovník k tomu pověřený SVJ.

Číst dále

SVJ přizpůsobilo svůj název požadavkům občanského zákoníku

Rok 2016 zahajujeme s novým názvem. K 1. 1. 2016 jsme do rejstříku SVJ zapsáni jako Společenství vlastníků Místecká 450. Naše SVJ tak i přes rok trvající obstrukce rejstříkového soudu řádně a včas splnilo povinnost podle § 3042 občanského zákoníku.

Číst dále

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.