Legionella v Letňanech: hygienici vybízejí k opatrnosti

V části Letňan ohraničené ulicemi Dobratická, Tupolevova, Bukovecká, Vratimovská, Chlebovická a Příborská byl zjištěn zvýšený výskyt bakterie legionella v dodávce teplé vody do domácností. Podle protokolu hygieniků byl kontaminovaný vzorek na základě podezření odebrán už 18. 1. 2016 a včerejšího dne nákazu laboratoř potvrdila. Teprve dnes (27.1.2016) se informace po odvysílání Českým rozhlasem rozšířila mezi veřejnost.

Podle situačního plánku jsou postiženy rozvody ve správě Pražské teplárenské a.s. Dodávka teplé užitkové vody pro SVJ 450 a 451 je zajišťována prostřednictvím ohřevu studené vody z vodovodní přípojky v majetku SVJ 450 ve výměníkové stanici umístěné tamtéž, která je pod správou fy Avia Energo, s.r.o.

SVJ 450 není napojeno na stejný okruh jako postižená oblast, v níž byl výskyt bakterie zjištěn. Problém by se nás proto mohl týkat jedině tehdy, pokud by významněji kontaminován byl už zdroj vody pro ohřev na vstupu do výměníkové stanice.

Než se situace vyjasní, lze se přiklonit k doporučení hygieniků nabádajících k preventivnímu „odtáčení“ teplé vody před jejím použitím a k dezinfekci sprchových hlavic a perlátorů na kohoutcích.

Bakterie legionella může způsobit zdravotní komplikace včetně těžkého a život ohrožujícího zápalu plic. Nejohroženější jsou lidé s oslabenou imunitou. Legionella se obvykle množí ve špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Na rozdíl od běžných vodních mikroorganizmů se dokáže množit i při teplotě 45 stupňů Celsia a prokazatelně přežívá i teplotu 60 stupňů.

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.