ÚOOÚ: Kamery v domě už nejsou nepřiměřeným zásahem do soukromí

Úřad pro ochranu osobních údajů pod vedením nové předsedkyně významně změnil způsob nazírání na střet práva na ochranu soukromí a práva na ochranu zdraví a majetku a zcela přehodnotil svůj přístup k problematice kamerových systémů ve společných prostorách. Nově tak u společných prostor, jako u prostoru vstupních dveří do domu, schodišť a výtahů netrvá na tom, že pro provoz kamerového systému je vyžadován souhlas všech v domě bydlících osob, neboť se jedná o zásah do soukromí v přiměřené míře.

Úřad toto stanovisko zveřejnil na svém webu. Jedná se o změnu kurzu ve výkladu příslušných předpisů o 180 stupňů. Za bývalého předsedy Igora Němce totiž ÚOOÚ úzkostlivě hledal způsoby, jak legitimním snahám vlastníků chránit i těmito prostředky svůj majetek co nejvíce znepříjemnit život. Výsledkem bylo mj. lpění na nutnosti 100 % souhlasu všech obyvatel domu (nájemníků i vlastníků) s instalací kamer ve společných prostorách.

Nově úřad (zřejmě i pod vlivem soudních sporů z poslední doby, v nichž nebyl dvakrát úspěšný) definoval jako prostor požívající nejvyšší míru soukromí vstupní dveře do bytů. Kamery pokrývající i tento prostor proto mohou být instalovány výlučně jen se souhlasem (na přání) vlastníka / nájemníka takové bytové jednotky.

Vzhledem k tomu, že letňanská radnice prokazatelně nedokáže zajistit bezpečnost a pořádek na sídlišti, ačkoliv k tomu má nástroje, ale nevyužívá je, nezbývá SVJ, než aby starost o ochranu života, zdraví a majetku svých členů neslo na svých bedrech. V tomto ohledu lze změnu postoje ÚOOÚ jedině přivítat.

2 komentáře

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Proboha kam jsme se to dostali,že nějaký úředník se rozhodne přehodnotit přístup k problematice kamerovích sistémů ve společných prostorách,to zachvîli mohou přehodnotit špízování přímo v bytě ! To už tady jednou bylo, za soudruha ! Pro zájmy všech ! JE MI Z TOHO ZLE !! To bude žalob !

mám problém se sousedy

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.