Domovní řád

Výbor SVJ navrhuje nejbližší schůzi shromáždění k projednání a ke schválení domovní řád, kterým se v návaznosti na stanovy SVJ a nový občanský zákoník (ObčZ) upravují pravidla pro správu domu a pro užívání společných částí. Vychází přitom ze zákonného zmocnění ust.  § 1176 ObčZ, které stanoví vlastníkům jednotek, jakož i všem osobám, kterým vlastník přístup do domu nebo bytu umožnil, povinnost se těmito pravidly řídit.

Navrhované znění Domovního řádu ke stažení ve formátu DOC a PDF

Got Something To Say:

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.