Archiv po dnech: 7 prosince, 2011

Zápis ze Shromáždění ze dne 6.12.2011

Shromáždění vlastníků jednotek dne 6.12.2011:

  • souhlasilo s instalací vodoměrů a elektronických rozdělovačů topných nákladů ve verzi vizuálního odečtu, tj. bez radiového modulu a pověřilo výbor k poptání dalších nabídek na dodávku těchto přístrojů se zřetelem ke společnému postupu s SVJ 451
  • odvolalo z funkce náhradníka člena výboru p. Radka Zelenku
  • odvolalo z funkce člena výboru p. Ing. Daniela Horáka
  • neschválilo zateplení pláště budovy a výměnu starých netěsnících oken za nová plastová.
  • nezvolilo CPI BYTY, a.s., do výboru SVJ
  • souhlasilo se zrušením běžného účtu SVJ u Komerční banky

Číst dále

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.