Archiv po měsících: Listopad, 2011

Odečty spotřeby vody

V pondělí 12.12.2011 od 18.00 hod. bude v domě odečítána spotřeba vody dle bytových vodoměrů.

V případě, že termín některému z vlastníků/nájemníků nevyhovuje, může se domluvit přímo s odečítačem na tlf. 602 346 795. Fyzická přítomnost někoho z bytu je při odečtu nezbytná.

Zatím byl předběžně oznámen náhradní termín na 18.12.2011 mezi 11. a 12. hod., popřípadě ještě 22.12.2011 ve stejném čase (po předchozí domluvě s pověřeným pracovníkem fy Ronica).

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 6. prosince 2011

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává shromáždění. To se uskuteční v úterý 6. prosince 2011 od 19.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu
  1. odstranění havarijního stavu stěnových železobetonových panelů lodžií
  2. zateplení pláště budovy
  3. rekonstrukce výtahu
 3. výběr dodavatele vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů
 4. pojištění domu (nabídka České pojišťovny, a.s.)
 5. personální změny ve výboru SVJ, volba náhradníků
 6. zrušení účtu SVJ u Komerční banky

Číst dále

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.