Archiv po měsících: Říjen, 2011

Zápis ze Shromáždění ze dne 30.10.2011

Shromáždění vlastníků jednotek dne 30.10.2011:

 • jednomyslně schválilo účetní závěrky za r. 2009 a 2010,
 • jednomyslně zmocnilo výbor SVJ, aby uplatnil právo z odpovědnosti za vady správa vodoměrů proti Ronica, s.r.o., vymáhal náhradu škody vzniklé zaviněným porušením smluvních povinností zhotovitele, spolupráci s touto firmou ukončil a vybral novou společnost, která bude servis vodoměrů od 1.1.2012 provádět,
 • jednomyslně odsouhlasilo novelizaci předpisů měsíčních záloh s účinností od 1.1.2012,
 • pro nedosažení zákonem vyžadovaného kvora nehlasovalo o stavebních úpravách a opravách společných částí domu,
 • schválilo vyplacení jednorázové odměny předsedovi výboru SVJ,
 • souhlasilo s instalací poměrových měřičů tepla ve všech centrálně vytápěných bytových jednotkách,
 • změnilo způsob výpočtu nákladů na vytápění společných prostor domu tak, že nově nesou tyto náklady všichni vlastníci poměrně,
 • jednomyslně zmocnilo výbor SVJ k provedení opravy schodišťového PVC (lišt na hranách schodů) pod podmínkou, že celková cena nepřevýší 25.000,- Kč.

Shromáždění se zúčastnilo celkem 18 vlastníků s celkovým spoluvlastnickým podílem 51,1572 %.

Podrobnosti naleznete v přiloženém zápisu ze shromáždění.

Příští schůze shromáždění bude svolána na úterý 6.12.2011 od 19.00 hod.

souhlasí s novelizací předpisů měsíčních záloh s účinností od
1.1.2012 dle uvedených kritérií.

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek – 30. října 2011

Výbor Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 – Letňany, v souladu s ust. článku VII Stanov svolává shromáždění. To se uskuteční v neděli 30. října 2011 od 18.00 hod. v suterénu domu Místecká 450 (prostory sušárny).

Program:

 1. prezence a zahájení
 2. schválení účetní závěrky za r. 2009 a 2010
 3. zpráva o hospodaření a činnosti SVJ za r. 2011 a podoba měsíčních záloh v r. 2012
 4. stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu
  1. odstranění havarijního stavu stěnových železobetonových panelů lodžií
  2. zateplení pláště budovy
  3. rekonstrukce výtahu
 5. odměna za činnost výboru SVJ
 6. různé

Číst dále

Copyright © 2023. Powered by WordPress & Romangie Theme.